Τοπογραφικες Μελετες

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι κάποιο οικόπεδο (ή ακόμη και τα όμορά του) αν και βρίσκεται εντός εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου, εν τούτοις δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή κάποιες από αυτές, προκειμένου να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση), τότε απαιτείται Πράξη Τακτοποίησης ώστε να καταστεί άρτιο και οικοδομήσιμο με την κατάλληλη διαμόρφωσή του (προσκύρωση οικοπέδων ή ακόμα και οδών, μεταβολή ορίων, σχημάτων, επιφάνειας) αποβλέποντας στη βέλτιστη δομική εκμετάλλευσή του (Ν.Δ. 17.7.1923 & Ν.Δ. 690/1948 (Α΄ 133)).               

Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, τα οποία καθορίζονται στην περιοχή (άρθρο 7,  παρ. 9,  Ν.Ο.Κ./2012).

Οικοδομήσιμο είναι ένα άρτιο οικόπεδο, όταν και τα όµορα οικόπεδα είναι και αυτά άρτια ή όταν η δόµησή του δεν παρεμποδίζει την τακτοποίηση των γειτονικών οικοπέδων (άρθρο 7, παρ. 7, Ν.Ο.Κ./2012).

Η σύνταξη των Πράξεων Τακτοποίησης – Προσκύρωσης – Αναλογισμού Αποζημίωσης αφορά σε περιοχές οι οποίες εντάχθηκαν στο Ρυμοτομικό σχέδιο με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7.1923 όπου δεν ήταν υποχρεωτική η άμεση εφαρμογή τους. Μετά την ισχύ του N.1337/83 οι διαδικασίες των  Πράξεων αυτών ενσωματώθηκαν στην Πράξη Εφαρμογής (εισφορά σε γη και χρήμα)

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμα και για δεκαετίες εκκρεμούν Πράξεις Τακτοποίησης οικοπέδων ή αποζημίωσης, ακόμη και ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων, καθιστώντας αδύνατη τόσο τη διαμόρφωση των προβλεπόμενων δρόμων και κοινοχρήστων χώρων, όσο και την αξιοποίηση των εμπλεκόμενων οικοπέδων,  από τους ιδιοκτήτες τους.

Το γραφείο μας, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, αναλαμβάνει την άρτια εκπόνηση Πράξεων Τακτοποίησης – Προσκύρωσης – Αναλογισμού αποζημιώσεων –  ή Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου σε οικόπεδα προκειμένου αυτά να προκύψουν άρτια  και οικοδομήσιμα και να μπορούν να εκτελεστούν oικοδομικές εργασίες.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι την οριστική διευθέτηση του προβλήματος και τη νόμιμη μετεγγραφή των πράξεων αυτών στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή την καταχώρησή τους στο Κτηματολογικό Γραφείο.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.