Τακτοποιηση Αυθαιρετων

Τακτοποιήστε το αυθαίρετο σας εύκολα, αξιόπιστα & οικονομικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόστιμο μειώνεται κατά 20% σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν4495/17 έως τις 9-10-2018 

ΔΩΡΕΑΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (Ν.4495/17) 

Ενημερωθείτε έγκυρα και άμεσα για το πώς θα ρυθμίσετε το αυθαίρετο κτίσμα σας (όπως κατοικία, κατάστημα κλπ) ή κάποιες αυθαίρετες κατασκευές που έχουν γίνει σε αυτό.

Επωφεληθείτε με τις νέες μειώσεις στα πρόστιμα που προβλέπονται από το νέο νόμο Ρύθμισης Αυθαιρέτων Ν. 4495/17 όπου δίνεται η δυνατότητα «τακτοποίησης» αυθαιρέτων ακόμα και με 50 ευρώ τον μήνα αλλά και της αποπληρωμής των προστίμων έως και σε 100 μηνιαίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας και εξειδικευμένος μηχανικός θα διενεργήσει επιτόπιο πολεοδομικό έλεγχο του ακινήτου σας, ενημερώνοντάς σας σχετικά για τις δυνατότητες και το κόστος υπαγωγής του στο νέο Νόμο.

Ποια κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη

Αυθαίρετη και κατεδαφιστέα είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί :

 • χωρίς οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας , όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.), Ν. 4067/2012  και του Ν. 4495/17,
 • καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης,
 • με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε και
 • κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων και των μέγιστων ανοχών όπως αυτές καθορίζονται.

Γιατί να ενταχθώ στη ρύθμιση αυθαιρέτου στο Ν 4495/17

Από τη δημοσίευση του Ν. 4495/17 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο (πχ. σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας),  στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210). Στην παραπάνω απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία.

Ο μόνος τρόπος για να μεταβιβαστεί ένα αυθαίρετο κτίσμα ή ένα κτίσμα στο οποίο έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές, είναι να έχει ρυθμιστεί. Κατόπιν και με την πληρωμή τουλάχιστον του 30% του προστίμου μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη.

Οφέλη με την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στο Ν. 4495/17

 • ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ τυχόν οφειλές σας στην εφορία που αφορούν  σε βεβαιωμένα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων.
 • ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕ τυχόν καταβληθέντα βεβαιωμένα πρόστιμα αυθαιρέτου με το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που θα προκύψει με την υπαγωγή του στο νέο νόμο και εξοφλήστε το υπόλοιπο σε 100 άτοκες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστη μηνιαία καταβολή 50€)
 • ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ οριστικά τη μη επιβολή αναδρομικών χρεώσεων όπως ασφαλιστικές εισφορές, πρόστιμα ή τέλη ύδρευσης, καθαριότητας, αποχέτευσης.
 • ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ με τις προβλεπόμενες εκπτώσεις που αφορούν σε ακίνητα που αποτελούν κύρια και μοναδική κατοικία ακόμα και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως άτομα με ποσοστό αναπηρίας >80% ή >67%, παλιννοστούντες ομογενείς, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι,  μακροχρόνια άνεργοι.
 • ΣΥΝΔΕΣΤΕ το αυθαίρετο κτίσμα µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
 • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ενεργειακά ή ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ στατικά το αυθαίρετο ακίνητό σας με την υπαγωγή του στο νέο Νόμο των αυθαιρέτων (Ν4495/17) συμψηφίζοντας με δαπάνες και εργασίες ποσό μέχρι 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ το ακίνητό σας ελεύθερα, απαλλαγμένοι από τις δεσμεύσεις που θέτει ο Ν 4495/17, σύμφωνα με τον οποίο, απαγορεύεται και καθίσταται απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο (π.χ. σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας), στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή στέλνοντας e-mail με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής, ενημερωθείτε για το κόστος & εμπιστευτείτε μας τη δήλωση του ακινήτου σας

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.