Ενεργειακες Μελετες

Το Τεχνικό Γραφείο “ΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣ” Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει γρήγορα και οικονομικά την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

 1. Τι είναι το ΠΕΑ;
  Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

  Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

 2. Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ; 
  Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα ακίνητα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής (μίσθωσης ή πώλησης) συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:
 • Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα με το πέρας των κατασκευών.
 • Υφιστάμενα κτίρια
 1. Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα),  καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
 2. Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
 3. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον».
 • Στις περιπτώσεις μισθώσεων αλλά ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.
 • Διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες (με διαμονή μικρότερη των τεσσάρων μηνών)

3. Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:

 • για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση  των 50τμ (πχ ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ)
 • για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Εκτείνεται η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ και για ακίνητα μικρότερης επιφάνειας των 50 τ.μ. από 1-1-2016  σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 12 του Νόμου 4122/2015.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.