Περιβαλλοντικες Μελετες

Η «ΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣ» διαθέτει συνεργάτες με την επαγγελματική κατάρτιση που απαιτείται για την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αναλαμβάνει πλήρως τις διαδικασίες σύνταξης μελετών και της αντίστοιχης έκδοσης αδειών, με γνώμονα το θεσμικό πλαίσιο, τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της αρμόδιας Αρχής .

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκτός από την περιγραφή του έργου και του σχετικού Νομικού Πλαισίου, περιλαμβάνουν την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος, των ενδεχόμενων επιπτώσεων, καθώς και εναλλακτικές λύσεις , προτάσεις ή περιορισμούς  με τους οποίους το έργο πρέπει να λειτουργήσει και να κατασκευαστεί.

Πριν λοιπόν κάποιος να προχωρήσει σε ένα έργο ζητάει από έναν μελετητή να του εκπονήσει τη ΜΠΕ, την οποία στέλνει για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία.
Ενδεικτικά έργα για τα οποία ζητείται περιβαλλοντική μελέτη είναι:

  • Έργα Οδοποιίας
  • Λιμενικά έργα
  • Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  • Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων (συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου LPG)
  • Βιομηχανίες – βιοτεχνίες- επαγγελματικά εργαστήρια
  • Ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
  • Υπεραγορές (super markets), αθλητικές εγκαταστάσεις
  • Εκπόνηση μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων, για δραστηριότητες, οι οποίες παράγουν υγρά απόβλητα
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.