Τοπογραφικες Μελετες

Το γραφείο “ΤΟΠΟΣΥΝΘΕΣΙΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί” αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για τη Δήλωση της ιδιοκτησίας σας στο Κτηματολόγιο,  όπου αυτή κι αν βρίσκεται,  γρήγορα  & οικονομικά.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και συνεχώς ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Με τη σύνταξη του σταδιακά αντικαθίσταται το ισχύον σύστημα μετεγγραφών και τα Υποθηκοφυλακεία.

Δωρεάν δήλωση κτηματολογίου με τη σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι:

  • Εντοπισμός ακινήτου (ΚΑΕΚ) – Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.
  • Χωρικές μεταβολές (διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων, ορίων και επιφάνειας)
  • Συνενώσεις ιδιοκτησιών
  • Συλλογή και επεξεργασία Δηλώσεων Ιδιοκτησίας
  • Καταχωρήσεις εγγραπτέων πράξεων
  • Έκδοση – παραλαβή πιστοποιητικών
  • Συμπλήρωση και ενημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων
  • Διορθώσεις Αρχικών Εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου
  • Κτηματολογικοί Πίνακες

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ – ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ – ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Αντιρρήσεις των αναρτημένων δασικών χαρτών έως τις 25/9/2017!!!
Τα εργαλεία θεσμοθετήθηκαν και υπάρχουν.
Ενημερώσου, δράσε και τακτοποίησε τη γη σου

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος  στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων με τις απαιτούμενες, από την υφιστάμενη Νομοθεσία, προδιαγραφές  που αφορούν στις Δασικές υπηρεσίες, για το χαρακτηρισμό ή τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων.

Σε εφαρμογή του Ν 4389/2016 η αρμοδιότητα για την Ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του Δασικού Χάρτη ανήκει στην οικεία Διεύθυνση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  (www.ktimatologio.gr)

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα, επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική (ενώ είναι).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποβολή αντιρρήσεων στην ειδική επιτροπή.

Δωρεάν η δήλωση αντίρρησης κατά δασικού χαρακτήρα του ακινήτου σας με τη σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη που έχει αναρτηθεί ή που έχει ήδη κυρωθεί ώστε να γνωρίζετε αν ιδιοκτησία σας έχει δασικό χαρακτήρα ή όχι προκειμένου να ενεργήσετε ανάλογα.

Με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των Αποφάσεων με τις οποίες έγινε η κύρωση των δασικών χαρτών (στο 1/3 περίπου της χώρας) ο δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι δασικές εκτάσεις που κυρώθηκαν αποτελούν το 60% των χαρτών, ενώ οι μη δασικές το 40% περίπου των αναρτημένων περιοχών.

Αυτό σημαίνει ότι πολλές δεκάδες χιλιάδες αγροτεμαχίων έχουν πλέον δασικό χαρακτήρα και όσοι δεν μπόρεσαν να καταθέσουν αντίρρηση, χάνουν την ιδιοκτησία τους.

Οι περιοχές που κυρώθηκαν οι δασικοί χάρτες είναι:

Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Κέρκυρα, Λακωνία, Μεσσηνία, Δράμα, Έβρος, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, Πέλλα, Πιερία, Ροδόπη, Χαλκιδική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Αττική, Ιωάννινα, Κοζάνη, Πρέβεζα, Φλώρινα, Εύβοια, Λάρισα, Μαγνησία, Φθιώτιδα.

Σε περίπτωση που κυρώθηκε ο δασικός χάρτης, αλλά υπάρχει αμφισβήτηση από τον ιδιοκτήτη για το δασικό χαρακτήρα, χάνεται το δικαίωμα άσκησης αντίρρησης,  επιτρέπεται όμως η άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ εντός προθεσμίας 60 ημερών από την δημοσίευση του δασικού χάρτη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) .

Οι περιπτώσεις αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν θα εξεταστούν από τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία συγκρότησης. Ήδη το δασαρχείο ελέγχει την πληρότητα των φακέλων που έχουν υποβληθεί από τους πολίτες, προκειμένου οι επιτροπές να ξεκινήσουν άμεσα το έργο τους.

Η Επιτροπή θα αποφανθεί για τις αντιρρήσεις εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την διαβίβαση σε αυτήν των φακέλων αντιρρήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως δύο (2) μήνες το ανώτερο.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.