Τοπογραφικες Μελετες

Αναλαμβάνουμε κατατμήσεις /συνενώσεις αγροτεμαχίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) προτείνοντάς σας την καλύτερη πρόταση τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομικό επίπεδο.