Τοπογραφικες Μελετες

Με τις πράξεις αυτές διορθώνονται τυχόν σφάλµατα της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής μιας Πολεοδομικής μελέτης, όπως σφάλμα:

  • στην αποτύπωση των ορίων της αρχικής ιδιοκτησίας,
  • στην καταχώριση των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή
  • στον τίτλο κτήσης του ακινήτου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις διορθώσεις των κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής με τη σύνταξη του σχετικού φακέλου και τη παρακολούθηση της πορείας του, μέχρι την κύρωση της Διορθωτικής Πράξης και την εγγραφή της στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή την καταχώρισή της στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.