Τοπογραφικες Μελετες

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση τοπογραφικών αποτυπώσεων παντός είδους εκτάσεων, μικρών ή μεγάλων, αγροτεμάχιων ή οικοπέδων, εντός ή εκτός σχεδίου για ιδιωτική, συμβολαιογραφική ή δικαστική χρήση καθώς και για οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία όπως Δασαρχείο & Εθνικό Κτηματολόγιο.

Με το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε επιτυγχάνουμε τρισδιάστατη, πλήρη και ακριβή απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με το σκοπό της μελέτης και την κείμενη Νομοθεσία.

ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Αποτυπώσεις - ΧαράξειςΜε τη χάραξη ενός τεχνικού έργου επιτυγχάνεται η υλοποίηση του στο έδαφος, δηλαδή εφαρμόζουμε στο χώρο τις συντεταγμένες των σημείων, διευθύνσεων, καμπυλών, αξόνων επιπέδων ενός τεχνικού έργου ή μιας μελέτης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει,  με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, επιμέλεια και ευθύνη, εφαρμογές χάραξης όπως:

  • Οριοθετήσεις αιγιαλού και παραλίας
  • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
  • Τεχνικά έργα (οδοποιίες, κτίρια, εκσκαφές, κλπ)
  • Χάραξη των στοιχείων της Πράξης Εφαρμογής μιας Πολεοδομικής Μελέτης όπως συντεταγμένες κορυφών των νέων οικοπέδων  που προκύπτουν, δρόμων, ρεμάτων και άλλων στοιχείων της μελέτης
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.