Χωρο-συνθεσις

Το τεχνικό γραφείο «ΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣ» Σύμβουλοι Μηχανικού αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την ανακαίνιση του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου σχεδιάζοντας και προτείνοντας οικονομοτεχνικές λύσεις.

Μελετούμε και σχεδιάζουμε το χώρο σας με γνώμονα τις σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης προτείνοντάς σας αρχιτεκτονικές λύσεις με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεών σας.  Μελετούμε τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (υδραυλική, ηλεκτρολογική, θέρμανση κλπ) και προτείνουμε λύσεις επισκευής, ανακατασκευής ή ακόμη και αναβάθμισης.

Προϋπόθεση για τις εργασίες ανακαίνισης κάποιες φορές, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, είναι  η έκδοση πολεοδομικής άδειας την οποία και αναλαμβάνουμε οικονομικά και αποτελεσματικά, όταν αυτή απαιτείται.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές αλλαγές στον τομέα των αδειών δόμησης και της εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, με αποτέλεσμα πολλοί να μην γνωρίζουν ότι για να γίνουν εργασίες ανακαίνισης απαιτείται η έκδοση σχετικής Πολεοδομικής άδειας και να καλούνται πολλές φορές να πληρώνουν μεγάλα πρόστιμα.

Οι εργασίες αυτές για τις οποίες απαιτείται πολεοδομική άδεια είναι ενδεικτικά:

Εξωτερικοί χρωματισμοί, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, επισκευή επιχρισμάτων, όψεων με χρήση ικριωμάτων, κατασκευή πέργκολας σε δώματα & εξώστες, καπνοδόχοι, εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις (καθαίρεση τοιχοποιίας), επισκευή στέγης κλπ.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας ώστε να σας προτείνουμε με υπευθυνότητα οικονομοτεχνικές λύσεις με γνώμονα τις επιθυμίες σας  και αναθέστε μας τις εργασίες για την ανακαίνιση της οικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου κάνοντας τα όνειρά σας πραγματικότητα.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.