Οικοδομικες Αδειες

Άδειες Δόμησης Σύμφωνα με το Ν 4030/11 η οικοδομική άδεια χωρίζεται σε δύο φάσεις: στην Έγκριση δόμησης και στην Άδεια δόμησης. Έγκριση δόμησης  Σε πρώτη φάση υποβάλλονται όλες οι απαραίτητες [...]

Ειδικες Αδειες

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, [...]