Πληροφορίες για Περιβαλλοντικές Μελέτες

  Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκτός από την περιγραφή του έργου και του σχετικού Νομικού Πλαισίου, περιλαμβάνουν την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος, των ενδεχόμενων [...]

Start typing and press Enter to search