Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο – Οι Κυριότερες Διατάξεις

 Σε Περιβαλλοντικές Μελέτες

Χθες, Τρίτη 5 Μαΐου ψηφίστηκε στη Βουλή το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων στις ΑΠΕ καθώς και διάφορες σημαντικές αλλαγές στον τρόπο έκδοσης των περιβαλλοντικών αδειών. Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες από περιβαλλοντικές οργανώσεις και επιστήμονες. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ξεκίνησαν την συλλογή υπογραφών για την απόσυρση των διατάξεων που αφορούν τις εξορύξεις υδρογονανθράκων σε προστατευόμενες περιοχές. Οι δε επιστήμονες από την πλευρά τους ζήτησαν να εξαντληθεί η συζήτηση για την αναμόρφωση του πλαισίου και των των διαφόρων φορέων που απαίτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου στο σύνολο του.

Πάμε να δούμε τις κυριότερες διατάξεις του Περιβαλλοντικού Νομοσχεδίου:

  • Τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης περιορίζονται και η ισχύς της ρύθμισης παρατείνεται από τα 10 στα 15 χρόνια. Επιπλέον, ο ρόλος των ιδιωτών αξιολογητών θεσμοθετείται στη διαδικασία.
  • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα έχει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση οιονδήποτε γραφειοκρατικών εμποδίων και στην προσέλκυση επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια απλοποιώντας και διευκολύνοντας το αδειοδοτικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Σε πρώτη φάση με τις νέες ρυθμίσεις, γίνεται αντικατάσταση της άδειας παραγωγής με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αυτή θα προκύπτει ύστερα από μια σύντομη και αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου της αίτησης μέσα από το Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ. Το ΥΠΕΝ έχει δηλώσει πως έρχονται στο προσεχές χρονικό διάστημα νέες ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ έχοντας ως απώτερο στόχο μέχρι το 2021 η αδειοδότηση των έργων να πραγματοποιηθεί σε 2 έτη.
  • Οι φορείς διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές καταργούνται και δημιουργείται μια νέα δομή, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στα πρότυπα χωρών όπως η Πορτογαλία, η Φινλανδία και η Ιρλανδία. Ο φορέας αυτός διαθέτει 24 οργανικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα (Μονάδες Προστατευόμενων Περιοχών) και είναι μια μετεξέλιξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Σε ότι αφορά τις περιοχές Natura αυτές χωρίζονται σε 4 διαφορετικές ζώνες με βάση τον χαρακτήρα τους και τις δραστηριότητες. Για να μην υπάρχει καθυστέρηση με τη διαδικασία των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών αλλά και για την ύπαρξη μιας ομοιόμορφης και ορθής αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού σε όλη την επικράτεια, υπάρχει πρόβλεψη από τον νόμο για κάποιες χρήσεις γης και διάφορες περιβαλλοντικές δραστηριότητας, με κλιμάκωση ανάλογα με τον βαθμό προστασίας.

Το Υπουργείο τονίζει πως με το νέο πλαίσιο θα δοθεί ένα τέλος στις αυθαιρεσίες καθώς και στις ρυθμίσεις του εκάστοτε μελετητή χωρίς την ύπαρξη συνολικού πλαισίου για το τι είναι επιτρεπτό και τι όχι.

Περαιτέρω Προβλέψεις του Νομοσχεδίου

Προβλέψεις Νομοσχεδίου

  • Υπάρχει πρόβλεψη για εκ νέου ανάρτηση των δασικών χαρτών με τις περιοχές οι οποίες εξαιρέθηκαν ως οικιστικές πυκνώσεις (αυθαίρετοι οικισμοί εντός δασικών εκτάσεων και δασών) σε απόλυτη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία έκρινε την προηγούμενη προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος ως αντισυνταγματική. Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα για την τακτοποίηση για χρονικό διάστημα 30 ετών κατοικιών οι οποίες έχουν χτιστεί μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις, έχοντας ως βάση συγκεκριμένα κριτήρια για την προστασία του περιβάλλοντος. Μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών και την υποβολή των ανάλογων ενστάσεων θα γίνει έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τις λεπτομέρειες -με βάση τις σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες – ώστε η ρύθμιση να είναι σύμφωνη με τη νομολογία και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • Στο νομοσχέδιο αποσαφηνίζεται ότι οι γαίες τις οποίες το ίδιο το κράτος επίσημα έχει θεωρήσει μη δασικές δεν θα θεωρούνται δασικές εκτάσεις. Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται η εκπόνηση δασικών χαρτών χωρίς τα εμπόδια του δημοσίου και χωρίς ταλαιπωρία για τους πολίτες.
  • Ο αριθμός των οικοδομικών αδειών οι οποίες μπορούν να εκδοθούν με το σύστημα της ηλεκτρονικής άδειας διευρύνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για κρατήσεις και εισφορές δεν θα πραγματοποιείται εντός τριημέρου από την έκδοση της σχετικής άδειας αλλά μέχρι το τέλος του ερχόμενου Οκτωβρίου.

Start typing and press Enter to search