Κτηματολόγιο και Έλεγχοι Ιδιοκτητών

 Σε Κτηματολόγιο

Το 25% των ιδιοκτητών ακινήτων θα πρέπει να προχωρήσει σε έλεγχο για τυχόν λάθη στην καταγραφή των περιουσιακών του στοιχείων στο Κτηματολόγιο από τις 18 Μαΐου 2020 μέχρι και το τέλος του ερχόμενου Αυγούστου. Μέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα θα τρέχουν 2 προγράμματα προανάρτησης και 12 προγράμματα ανάρτησης σε όλη την χώρα. Τα 2 στάδια που είναι κομμάτι της διαδικασίας της κτηματογράφησης αφορούν σε πάνω από 3 εκ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε ότι αφορά τους ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους κάποιο ακίνητο στον Δήμο της Αθήνας θα πρέπει να έχουν κατά νου πως η ανάρτηση ξεκινά την 1η Ιουνίου 2020.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως στον Δήμο της Αθήνας έχουν ελέγξει και επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους μόλις το 20% των ιδιοκτητών ακινήτων το έτος 2008 πληρώνοντας το ποσό των 35 ευρώ ανά δικαίωμα. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, όσοι ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα στο Δήμο Αθηναίων θα πρέπει να λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα πριν την ανάρτηση καθώς και αντίγραφα των εκάστοτε κτηματολογικών αποσπασμάτων (κάτι που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως).

Μέσα από την ανάρτηση θα αναδειχθούν σημαντικά ζητήματα για πρώτη φορά τα οποία δεν μπορούσε να τα γνωρίζει κάποιος ακόμα και αν υπήρχε άδεια οικοδομής ή συμβόλαιο. Αυτό συμβαίνει διότι για πρώτη φορά όλες οι διοικητικές πράξεις συναντιόνται στον ίδιο κοινό χάρτη.

Προβλήματα με τα Γραφεία Κτηματογράφησης

Κτηματολόγιο

Παρόλο που η ίδια η »Ελληνικό Κτηματολόγιο» δηλώνει πως βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα, οι αρμόδιοι που τρέχουν τα προγράμματα σε Λαμία, Λιβαδειά, Βόλο και Αθήνα δήλωσαν ανέτοιμοι. Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί εξαιτίας του κορονοϊού, η ομαλή εξέλιξη των εργασιών έχει δεχθεί προβλήματα σύμφωνα με επιστολή των υπευθύνων ενώ ζητούν συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα για γενική και ατομική προστασία καθώς ο συνωστισμός σε πολλά Γραφεία Κτηματογράφησης θα είναι σχεδόν σίγουρος (αναφέρθηκε ως παράδειγμα το Γραφείο Κτηματογράφησης στα Ολυμπιακά Ακίνητα). Αυτό που ζητείται επίσης είναι να παρθούν οι κατάλληλες ενέργειες με τις συμβάσεις για να γίνει η επιθυμητή αποσυμφόρηση των Επιτροπών Εξέτασης των Ενστάσεων.

Από τα μέσα του επόμενου μήνα (Ιούνιος 2020) θα μπορούν οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας να έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά όλα τα πιστοποιητικά από το Κτηματολόγιο. Επιπροσθέτως, από τις 15 Ιουνίου και μετά, οι αγορές ακινήτων, οι πωλήσεις, οι μεταβιβάσεις, οι γονικές παροχές καθώς και οι κληρονομιές θα μπορούν να υποβληθούν μέσω δικηγόρων ηλεκτρονικά στο Κτηματολόγιο.

Η κατάσταση η οποία επικρατεί με την πανδημία του κορονοϊού και την απομόνωση την οποία έφερε δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα πάτε πίσω στις εκκρεμότητες σας με το Κτηματολόγιο. Έμπειροι μηχανικοί του γραφείου μας μπορούν να κάνουν μια σειρά από εργασίες που αφορούν:

  • Στο κτηματολόγιο, όπως να σας πληροφορήσουν για τα στοιχεία της κτηματογράφησης, να ελέγξουν τα προσωρινά στοιχεία της ανάρτησής σας και να υποβάλλουν δήλωση κτηματολογίου για την ιδιοκτησία σας διαβιβάζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης επιτυχούς δήλωσης.
  • Στους δασικούς χάρτες όπως να σας πληροφορήσουν για τον χαρακτήρα της ιδιοκτησίας σας ή ακόμα και να υποβάλλουν αντίρρηση κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

📧 info@toposynthesis.gr
🌏 www.toposynthesis.gr
 210 699 8937
📱 697 4804 316

Start typing and press Enter to search