Παράταση για Υπαγωγή Αυθαιρέτων

 Σε Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Παράταση μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου, δηλαδή 4 μήνες θα έχουν οι ‘αυθαιρετούχοι’ ώστε να κάνουν υπαγωγή του αυθαιρέτου ακινήτου τους στην ισχύουσα ρύθμιση, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λόγω της πανδημίας η οποία έχει χτυπήσει και τη χώρα μας πολλές εκκρεμότητες στην καθημερινότητα μας έχουν παγώσει. Γι’ αυτό τον λόγο, οι αρμόδιοι εκτίμησαν πως μια τελευταία παράταση της προθεσμίας (η οποία έληγε στις 30 Ιουνίου) θεωρείται απαραίτητη έτσι ώστε οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν προς όφελος τους τις ευνοϊκές διατάξεις. Από τις ίδιες πηγές μαθαίνουμε πως στην πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποτυπώνεται η αρκετά μειωμένη συμμετοχή των ενδιαφερομένων καθώς οι δηλώσεις είναι αρκετά μειωμένες.

Σοβαρές Αυθαιρεσίες και Κατηγορίες

Αυθαίρετα

Σε ότι αφορά λοιπόν τους ιδιοκτήτες των λεγόμενων μεγάλων αυθαιρέτων όπως και με τους υπόλοιπους, έχουν ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών από σήμερα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασφαλίζοντας την κυριότητα του ακινήτου τους. Η τετράμηνη παράταση (με ημερομηνία εκκίνησης την 30η Ιουνίου) αφορά εκείνους οι οποίοι έχουν αυθαίρετα που ανήκουν στις κατηγορίες 1 έως 4 και έχουν την δυνατότητα τακτοποίησης με τις υπάρχουσες διατάξεις του ν.4495/17. Επιπλέον, δίδεται μια τελευταία ευκαιρία για όσους ανήκουν στην 5η κατηγορία για να μπουν στην ρύθμιση μέχρι τις 31/10/2020.

Στο κομμάτι των πολύ σοβαρών αυθαιρεσιών, αυτές αφορούν στην υπέρβαση κατά 40% τουλάχιστον σε δόμηση και κάλυψη καθ’ ύψος πάνω από 20%. Για εκείνους μάλιστα, η ημερομηνία είναι καταληκτική. Στη συνέχεια, αναλαμβάνουν οι ελεγκτές δόμησης όπως έχει δηλώσει αρκετές φορές το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στον τομέα των τεσσάρων πρώτων κατηγοριών αυθαιρέτων για τα οποία οι ιδιοκτήτες αυτών δεν προχωρήσουν σε υπαγωγή στον ισχύοντα νόμο όσο και στη ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θα πληρώσουν ένα πρόστιμο το οποίο θα έχει δεχθεί προσαύξηση της τάξεως του 40% με το πέρας της διαδικασίας της υπαγωγής των αυθαιρέτων μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, το έτος 2025.

Θυμίζουμε πως για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων το πρόστιμο της πρώτης χρονιάς θα είναι αυξημένο κατά 20% και για κάθε χρόνο θα προσαυξάνεται κατά 5%. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ένα οίκημα εκτός σχεδίου το οποίο χτίστηκε επί παραδείγματι τα έτη 2004-2011 δεν διαθέτει οικοδομική άδεια, είναι η κύρια κατοικία με τιμή ζώνης 1.500 μέχρι τις 31/10, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 17.775 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν τακτοποιηθεί από την πλευρά του ιδιοκτήτη και υπάρξει αναβολή, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και 28.000 ευρώ.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και Ρυθμίσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η τακτοποίηση του αυθαιρέτου θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να έχει προχωρήσει σε ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της ιδιοκτησίας που του ανήκει. Η μη έκδοση αυτής ισούται με μη τακτοποίηση της αυθαιρεσίας κάτι που σημαίνει πως για να μεταβιβαστεί το ακίνητο θα πρέπει να έχει γίνει τακτοποίηση και η απαραίτητη έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Τα Κέρδη Για Όσους Μπουν σε Ρύθμιση μέχρι το Τέλος Οκτωβρίου

Αυθαίρετα

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι θα μπουν σε ρύθμιση μέχρι το τέλος του ερχόμενου Οκτωβρίου θα έχουν τα εξής οφέλη:

 • Μείωση της τάξης του 20% σε όσους προχωρήσουν σε πληρωμή του προστίμου εφάπαξ.
 • Μείωση της τάξης του 10% σε εκείνους που θα καταβάλουν το 30% του προστίμου.
 • 100 δόσεις για την εξόφληση των προστίμων.
 • Δόσεις που θα ξεκινούν από 50 ευρώ τον μήνα.
 • Μειωμένα παράβολα.
 • Παράταση δύο ετών επιπλέον για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε εκείνους που λόγω οικονομικών δυσκολιών αδυνατούν να πληρώσουν τα πρόστιμα.
 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων τα οποία κατασκευάστηκαν μεταξύ των ετών 1955 και 1975 με καταβολή παραβόλου χωρίς την πληρωμή προστίμου.
 • Δυνατότητα να νομιμοποιηθεί το αυθαίρετο σε οικόπεδο εξ αδιαιρέτου χωρίς να χρειαστεί να έχουν συμφωνήσει όλοι οι συνιδιοκτήτες.
 • Καταβολή του 15% του προστίμου για όσα αυθαίρετα έχουν κτιστεί μεταξύ 1975 – 1982.
 • Καταβολή του 60% του προστίμου για τα αυθαίρετα που έχουν κτιστεί από 1 Ιανουαρίου 1983 μέχρι και 1 Ιανουαρίου 1993.
 • Καταβολή του 80% του προστίμου για αυθαίρετα κτίσματα και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 1 Ιανουαρίου 1993 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2003.
 • Περαιτέρω μείωση για εκείνους που έχουν μια και μόνο κατοικία.

Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τα παράβολα των προστίμων:

 1. 250 ευρώ που αφορούν αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι και 100 τ.μ.
 2. 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και έως 500 τ.μ.
 3. 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση που ξεπερνά τα 500 τ.μ. και έως 2.000 τ.μ.
 4.  4.000 ευρώ που αφορούν αυθαίρετη κατασκευή/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.
 5. 10.000 ευρώ για κτίρια/χρήση τα οποία είναι μεγαλύτερα από 5.000 τ.μ.

Ποιοι Επωφελούνται των Μειώσεων

 • Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) τα οποία καταβάλλουν το 15-20% του προστίμου αναλόγως με το ποσοστό της αναπηρίας (για 80% και 67%) και το εισόδημα (έχοντας ατομικό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ για την πρώτη περίπτωση και 18.000 ή 24.000 ευρώ αντιστοίχως για τη δεύτερη περίπτωση).

Για πολυτέκνους και παλιννοστούντες ομογενείς οι οποίοι καταβάλουν το 20%-50% του προστίμου οι πρώτοι και το 20% του προστίμου οι δεύτεροι. Επιπροσθέτως, οι τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, θα καταβάλλουν το 30% του προστίμου. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε ότι αφορά τους πολυτέκνους οι οποίοι έχουν ατομικό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 80.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό της τάξεως του 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Επίσης οι πολύτεκνοι οι οποίοι διαθέτουν δευτερεύουσα κατοικία (επιφάνειας κάτω από 80 τ.μ.) καταβάλλουν 50% του προστίμου. Αν για την υπαγωγή αυθαιρέτων αποπερατωθούν οι εργασίες στατικής ενίσχυσης με την εκπόνηση στατικής μελέτης, το ενιαίο πρόστιμο θα μειωθεί κατά:

 1. 60% στις περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3,
 2. 50% στις περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2,
 3. 30 στις περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1,

Επιπροσθέτως, θα υπάρξει μείωση σε πρόστιμα τα οποία αφορούν:

 • κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια με υπερβάσεις δόμησης κάτω από 100 έως 500 τ.μ.
 • αυθαίρετα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου στις οποίες η έγκριση πολεοδομικής μελέτης βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
 • αυθαίρετα τα οποία είναι υπόγεια – εσωτερικοί εξώστες – σοφίτες
 • στάσιμους οικισμούς κάτω από 500 κατοικίες που δεν είναι παραλιακοί και δεν βρίσκονται κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα τα οποία έχουν ανεγερθεί πριν το 1993.
 • επίσης, δίδεται η δυνατότητα μείωσης της οφειλόμενης εισφοράς ενός ιδιοκτήτη ακινήτου κατά 20% – για όσα ακίνητα θα μπουν στο σχέδιο πόλης.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΙ

Με αίσθημα ευθύνης και θεωρώντας υποχρέωση μας να προστατεύσουμε την υγεία όλων μας, το γραφείο μας θα παραμένει κλειστό και μέχρι νεωτέρας.
Συνεχίζουμε να είμαστε διαθέσιμοι και να εξυπηρετούμε με on line επικοινωνία στα social media και στο email:
? info@toposynthesis.gr
? www.toposynthesis.gr
 210 699 8937
? 697 4804 316

Start typing and press Enter to search