Κτηματολόγιο – Πάγωμα Προστίμων – Οι Ρυθμίσεις

 Σε Κτηματολόγιο

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους η διαδικασία της συλλογής των δηλώσεων του Κτηματολογίου θα συνεχιστεί χωρίς την ενεργοποίηση κλιμακωτών προστίμων. Λόγω της κατάστασης με την πανδημία η οποία όπως είναι γνωστό έχει επηρεάσει και τη χώρα μας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος καθώς και ο φορέας, δεν έχουν προχωρήσει στην είσπραξη από προηγούμενα προγράμματα (35 ευρώ ανά δικαίωμα), με τις ίδιες πηγές να διαβεβαιώνουν πως τα ποσά αυτά δεν αναμένεται να ζητηθούν σύντομα. Επιπλέον, οι διατάξεις τις οποίες συμπεριλαμβάνει το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο θα φέρουν αρκετές και σημαντικές αλλαγές στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Οι Επερχόμενες Αλλαγές

Σε δύο μήνες από τώρα, δηλαδή μετά τα μέσα του ερχόμενου Ιουνίου, οι ενδιαφερόμενοι (δικηγόροι, ιδιοκτήτες κλπ) θα έχουν την δυνατότητα να ζητούν, να εξοφλούν καθώς και να μπορούν να λάβουν ηλεκτρονικά όλα τα πιστοποιητικά που τους αφορούν και που ανήκουν στο Φορέα. Επίσης, μετά τα μέσα του ίδιου μήνα, οι κληρονομιές, οι γονικές παροχές,οι μεταβιβάσεις οι πωλήσεις όπως και κάθε είδους εγγραπτέα πράξη θα μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά.

Ένα βασικό πρόβλημα του Κτηματολογίου ήταν υποστελέχωση του προσωπικού το οποίο οδήγησε σε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις όπως συμβαίνει με την εξέταση των ενστάσεων. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως περίπου 200.000 αντιρρήσεις έχουν παγώσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ένας σεβαστός αριθμός πολιτών που έχουν προχωρήσει σε κατάθεση αιτήσεων να περιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα για να προχωρήσουν οι υποθέσεις τους.

Τι Σχεδίαζε το ΥΠΕΝ για τα Κλιμακωτά Πρόστιμα

Κτηματολόγιο

Σε ότι αφορά τα κλιμακωτά πρόστιμα, το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το Κτηματολόγιο σχεδίαζαν την ενεργοποίηση τους εντός του μήνα Απριλίου. Παρόλα αυτά, εξαιτίας του κορονοϊού και των προβλημάτων που ακολούθησαν δεν θα ζητηθούν μέσα στο τρέχον έτος. Στην απόφαση αυτή έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός πως οι πολίτες γενικά είχαν μια ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της συλλογής δηλώσεων. Να υπενθυμίσουμε εδώ πως τα πρόστιμα αφορούν εκείνους οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει την ατομική τους ιδιοκτησία μέχρι σήμερα. Προβλέπεται λοιπόν πως το ύψος του προστίμου θα συνδέεται με την αξία της εκάστοτε ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και με τον χρόνο καθυστέρησης της υποβολής δήλωσης.

Σε ότι έχει να κάνει με την είσπραξη ποσών τα οποία δεν έχουνε εισπραχθεί εδώ και χρόνια, πηγές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος δήλωσαν πως στην παρούσα φάση δεν τίθεται θέμα για να καταβληθούν στο Δημόσιο. Ένα εκ των σεναρίων το οποίο ωστόσο δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος είναι να ζητηθεί το ποσό των 35 ευρώ από τον Φορέα στην περίπτωση που θελήσουν οι πολίτες να προβούν σε δικαιοπραξία.

Για τα παλαιότερα χρέη, η προηγούμενη διοίκηση του Κτηματολογίου είχε συζητήσει με τους τότε αρμόδιους του Υπουργείου Περιβάλλοντος ώστε τα ποσά αυτά να εισπραχθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Για τα προγράμματα του έτους 2008, υπάρχει πρόβλεψη από τον νόμο με την οποία η καταβολή του αναλογικού τέλους να λαμβάνει χώρα από τους δικαιούχους κυριότητας και επικαρπίας οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι σε κτηματολογικούς πίνακες.

Το αναλογικό αυτό τέλος το οποίο καταβάλλεται από τους έχοντες την κυριότητα και επικαρπία καθορισμένο σε ποσοστό ένα επί τοις χιλίοις επί της πέραν του ποσού των 20.000€ ανάλογης αξίας του δικαιώματος που προέρχεται από την τιμή ζώνης, την παλαιότητα καθώς και τον όροφο. Στην περίπτωση ύπαρξης συνδικαιούχων οι 20.000 ευρώ εξαιρούνται από κάθε δικαιούχο και γίνεται μεταξύ τους επιμερισμός του ποσού που έχει προκύψει. Μάλιστα, το ανώτατο ποσό το οποίο θα χρειαστεί να καταβάλλουν ανέρχεται στα 900€.

Ο λόγος της μη είσπραξης των ποσών μέχρι σήμερα αποδίδεται στο γεγονός του κόστους το οποίο ορίζεται με γνώμονα την αντικειμενική αξία. Η αντικειμενική αξία διαφέρει σε κάθε περιοχή και ιδιοκτησία, φέρνοντας μια λογική δυσκολία στην πράξη. Για τα 35 ευρώ ανά δικαίωμα που αφορούν τα προγράμματα της διετίας 1997-1999, δεν αναμένεται τυχόν διεκδίκηση τους από το Δημόσιο σύντομα.

Οι Προβλέψεις

  • Θα δοθεί λύση στις περίπου 200.000 ενστάσεις οι οποίες έχουν παγώσει λόγω της υποστελέχωσης του προσωπικού.
  • Πιστοποιητικά, κληρονομιές και μεταβιβάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται αλλά και να λαμβάνονται ηλεκτρονικά από τον ερχόμενο Ιούνιο.
  • Δεν υπάρξει διεκδίκηση από πλευράς Δημοσίου για τα 35€ από παλαιότερα προγράμματα άμεσα.

Η κατάσταση η οποία επικρατεί με την πανδημία του κορονοϊού και την απομόνωση την οποία έφερε δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα πάτε πίσω στις εκκρεμότητες σας με το Κτηματολόγιο. Έμπειροι μηχανικοί του γραφείου μας μπορούν να κάνουν μια σειρά από εργασίες που αφορούν:

  • Στο κτηματολόγιο, όπως να σας πληροφορήσουν για τα στοιχεία της κτηματογράφησης, να ελέγξουν τα προσωρινά στοιχεία της ανάρτησής σας, να υποβάλλουν δήλωση κτηματολογίου για την ιδιοκτησία σας  διαβιβάζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης επιτυχούς δήλωσης.
  • Στους δασικούς χάρτες όπως να σας πληροφορήσουν για τον χαρακτήρα της ιδιοκτησίας σας ή ακόμα και να υποβάλλουν αντίρρηση κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

Start typing and press Enter to search