Κατασκευή Κτιρίων Ελάχιστης Εν. Κατανάλωσης Μετά το 2022

 Σε Ενεργειακές Μελέτες

Από 1η Ιανουαρίου του 2020 αναμενόταν η υποχρεωτική κατασκευή κάθε νέου κτιρίου το οποίο θα έχει προδιαγραφές ενεργειακής κατηγορίας Α και Α+. Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο ουσιαστικά υιοθέτησε την πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις για ένα διάστημα θα παγώσει. O απώτερος στόχος είναι να μην πληγεί περαιτέρω ο κλάδος των κατασκευών ο οποίος δεν ξέφυγε από την οικονομική ύφεση αντιμετωπίζοντας κρίση ένεκα της πανδημίας του κορονοϊού.

Τι Συμφώνησαν ΥΠΕΝ-ΤΕΕ

ΥΠΕΝ ΤΕΕ

ΥΠΕΝ και ΤΕΕ συμφώνησαν πως όσα κτίρια ξεκινούν να οικοδομούνται με οικοδομικές άδειες που έχουν ως έτος έκδοσης το 2019 θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής κλάσης Β’. Για τις άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 και για όσες εκδοθούν ως το τέλος του έτους και έχουν να κάνουν είτε με νέες κατοικίες, είτε προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια, προβλέπεται υποχρέωση κατάθεσης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) που αφορά την ενεργειακή κατηγορία Β+. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και όσες κατατεθούν μέχρι και τους πρώτους πέντε μήνες του 2021.

Από 1η Ιουνίου 2021, οι μελέτες για τις νέες κατασκευές θα πρέπει να τεκμηριώνουν την κατάταξη τους στην ενεργειακή κατηγορία Α, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και ύστερα από δέσμευση της Ελληνικής κυβερνήσεως στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Ο Στόχος των Ρυθμίσεων

Εξοικονομώ Ρυθμίσεις

Ο στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να δοθούν τα απαραίτητα εφόδια στον κατασκευαστικό κλάδο για να προετοιμαστεί ώστε από το έτος 2022 τα νέα κτίρια να έχουν σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Παράγοντες της αγοράς είχαν επισημάνει προ διμήνου πως η υποχρέωση κατασκευής κτηρίων που ανήκουν σε κατηγορίες  Α και Α+ (από κατηγορίας Β’ η οποία ισχύει πέρυσι) θα έδινε μια άνοδο στο κόστος κατασκευής ενός διαμερίσματος σε ποσοστό 5%-10% και μιας μονοκατοικίας κατά 15%.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ένας από τους στόχους του ΕΣΕΚ είναι το 15% των κατοικιών να έχει αντικατασταθεί ή ανακαινισθεί από κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ο αριθμός των κτιρίων που χρήζουν ανακαίνισης υπολογίζεται περίπου σε 600.000. Γι’αυτό το λόγο κάθε χρόνο υπάρχει στο σχεδιασμό η ενεργειακή αναβάθμιση ή αντικατάσταση από νέα ενεργειακά αποδοτικότερα κατά μέσο όρο 60.000 κτίρια ή κτιριακές εγκαταστάσεις. Στο σύνολο τους, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα οδηγήσει στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας κατά 8 δισ. ευρώ και στη δημιουργία και διατήρηση 22.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Γενικά, σε ότι έχει να κάνει με τον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης, η Ελλάδα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρώσει και αποστείλει την Κομισιόν την στρατηγική της η οποία θα είχε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό. Η στρατηγική αυτή θα αποτύπωνε όλα τα μέτρα και τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης. Η αλήθεια είναι πως αυτό αποτελεί ένα θεμελιώδες κριτήριο αιρεσιμότητας ώστε να αποδεσμευτούν κονδύλια από την προγραμματική περίοδο που έπεται (2021-2027) για τα απαιτούμενα έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Η καταληκτική προθεσμία ήταν η 10η Μαρτίου και μέχρι τότε μόνον 5 κράτη μέλη της ΕΕ (Δανία, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Ολλανδία) υπέβαλαν μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης του κτιριακού δυναμικού.

Τα Προγράμματα Στην Ελλάδα Μέχρι Σήμερα

Εξοικονομώ

Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα, σε ότι έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες, έχουν ‘τρέξει’ τα προγράμματα ‘Εξοικονομώ’. Συγκεκριμένα, στο ‘Εξοικονομώ ΙΙ’ η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου, στο τέλος Μαρτίου, προχώρησε στην έγκριση της υπαγωγής 8.731 αιτήσεων (από συνολικά 15.300) στον Β’ Κύκλο του προγράμματος ‘Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ. Στην συνέχεια, θα ακολουθήσει η υπαγωγή και των υπόλοιπων αιτήσεων. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων των αιτήσεων συνολικά υπερβαίνει το ποσό των 146 εκατομμυρίων ευρώ και η δαπάνη του δημοσίου ανέρχεται στα 102 εκατ. ευρώ (επιχορήγηση και δάνειο). Ο αριθμός των αιτήσεων στο σύνολο του σε υπαγωγή για τον Α’ κύκλο ανέρχεται σε 42.676, σε σύνολικό προϋπολογισμό παρεμβάσεων του ποσού των 637 εκατ. ευρώ.

Πρόσφατα, το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ‘Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, Ενεργειακή Αποδοτικότητα» έχοντας ως διαχειριστή το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Ο προϋπολογισμός των 10 εκ. χωρίζεται ως εξής: τα 2.5 εκ προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα 7,5 εκ. από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σε ότι αφορά την εκκίνηση του προγράμματος »Ηλέκτρα», με προϋπολογισμό 500. εκατ. ευρώ, που αφορά παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δημοσίου τομέα, ξεκινά στα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο, λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τον κορονοϊό ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση.

Η Πιστοποίηση των Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ενεργειακοι Επιθεωρητες

Επιπροσθέτως, το Μνημόνιο μεταξύ ΤΕΕ-ΥΠΕΝ, προβλέπει την ύπαρξη ενός συστήματος πιστοποίησης των Ενεργειακών Επιθεωρητών (εκείνοι οι οποίοι εκδίδουν τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης – ΠΕΑ) μέσα από εξετάσεις στο ΤΕΕ σε συνδυασμό με την αξιολόγηση στον τρόπο πληρωμής τους.

Έτσι, θα γίνει σύσταση ελεγκτικού μηχανισμού για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, μέσω της δημιουργίας Ανεξάρτητου Μητρώου Ελεγκτών των ΠΕΑ που θα εκδίδονται κατ’ αναλογία με την διαδικασία και την λειτουργία των ελεγκτών δόμησης. Αν παρ’όλα αυτά, στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστωθεί ότι οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές ασκούν με παραλείψεις τα καθήκοντα τους, θα επιβάλλονται κυρώσεις. Επίσης, όπως συμβαίνει και με τους επιθεωρητές, οι Ενεργειακοί Ελεγκτές θα πιστοποιούνται από το ΤΕΕ.

Start typing and press Enter to search