Κτηματολόγιο και Αυθαίρετα – Νομιμοποίηση, Προθεσμίες και Παρατάσεις

 Σε Κτηματολόγιο, Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών, Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Το ερχόμενο χρονικό διάστημα λήγουν οι προθεσμίες για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων με τον τομέα των τεχνικών να ζητά παρατάσεις λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τον κορονοϊό, της υπολειτουργίας των πολεοδομιών καθώς και της αδυναμίας των μηχανικών να αναλάβουν εργασίας ένεκα της απαγόρευσης μετακινήσεων.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πάγωμα των δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, στις ενεργειακές επιθεωρήσεις, στην ολοκλήρωση των φακέλων για τις τακτοποιήσεις αυθαίρετων κτισμάτων και χρήσεων και στις τοπογραφικές εργασίες.

Τι Προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μέχρι σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και με τίτλο »Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (στο Τεύχος Α’ 75/30.03.202.) προχωρά στις κάτωθι παρατάσεις:

  • Παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 για τις προ-εγκρίσεις οικοδομικών αδειών, τις οικοδομικές, άδειες και τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, για όσες εξ αυτών λήγουν στο διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2020.
  • Παράταση 6 μηνών της προθεσμίας για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν στην υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης του άρθρου 99 του ν.4495/2017.
  • Παράταση έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην καταληκτική ημερομηνία ισχύος των οικοδομικών αδειών. Συγκεκριμένα, αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φέρων οργανισμός της οικοδομής έχει φτάσει στην ολοκλήρωση του, ώστε να ολοκληρωθούν οι όψεις και πιθανόν η στέγη του κτιρίου.
  • Παράταση μέχρι και τις 8 Αυγούστου 2020 στην προθεσμία που αφορά την ηλεκτρονική υποβολή των ανάλογων δικαιολογητικών για τις δηλώσεις υπαγωγής οι οποίες θα έχουν ημερομηνία μεταφοράς από τον ν.4014/2011 στον ν.4178/2013 ή εξόφληση του υπάρχοντος παραβόλου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2013.

Επιπροσθέτως, παρατείνονται μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2020 οι προθεσμίες αναθεώρησης άδειας μετά από την λήξη της. Ειδικότερα, αφορά τις προθεσμίες των τεσσάρων ετών αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήξης της εκάστοτε άδειας σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης. Επίσης, παράταση ενός (1) έτους δίδεται για τη δυνατότητα αναθεώρησης που χρόνου ισχύος που αφορά τις εγκρίσεις εργασιών δόμησης σε μικρή κλίμακα στην περίπτωση κατά την οποία αυτές έληγαν μέσα στο διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2020.

Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα μεταξύ 1 Μαρτίου 2020 και 30 Ιουνίου 2020, αναστέλλονται οι προθεσμίες των τριάντα (30) ημερών που αφορούν τις περιπτώσεις πραγματοποίησης της κατεδάφισης- αποκατάστασης της αυθαιρεσίας αυτοβούλως από την λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας και της προθεσμίας διάρκειας τεσσάρων μηνών από τότε που διαπιστώθηκε η πολεοδομική παράβαση. Αυτό έχει αποτέλεσμα το πρόστιμο της ανέγερσης να περιοριστεί σε ένα ποσό της τάξεως των διακοσίων (200) ευρώ και να μην υπάρξει επιβολή του προστίμου διατήρησης.

Οι Παρατάσεις που Λήγουν

Αξίζει να αναφέρουμε πως στους επόμενους δύο μήνες, οι άτυπες παρατάσεις που αφορούν τις εκπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς να επιβληθούν πρόστιμα θα λήξουν. Παρ’όλα αυτά, υπάρχει η εκτίμηση πως το Κτηματολόγιο θα συνεχίσει μια άτυπη εκπρόθεσμη παραλαβή των δηλώσεων μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο (χωρίς την επιβολή προστίμων).

Στα τέλη του Ιουνίου 2020 θα λήξουν οι προθεσμίες οι οποίες αφορούν την διόρθωση των τετραγωνικών στους Δήμους καθώς και η υπαγωγή των αυθαιρέτων τα οποία ανήκουν στην Κατηγόρια 5 (δηλ. τα αυθαίρετα με μεγάλες παραβάσεις) στον ισχύοντα νόμο για την τακτοποίηση τους. Επίσης, στις 30 Ιουνίου λήγει και η υπαγωγή των αυθαιρέτων τα οποία έχουν μικρότερες παραβάσεις (στον ίδιο νόμο) με τις ανάλογες, προβλεπόμενες εκπτώσεις. Στη συνέχεια, η τακτοποίηση θα πραγματοποιείται μέσα από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αρκετά αυξημένα πρόστιμα.

Η Βοήθεια που Παρέχουμε Μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

κτηματολογιο online επικοινωνία

Η κατάσταση η οποία επικρατεί με την πανδημία του κορονοϊού και την απομόνωση την οποία έφερε δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα πάτε πίσω στις εκκρεμότητες σας με το Κτηματολόγιο. Έμπειροι μηχανικοί του γραφείου μας μπορούν να κάνουν μια σειρά από εργασίες που αφορούν:

  • Στο κτηματολόγιο, όπως να σας πληροφορήσουν για τα στοιχεία της κτηματογράφησης, να ελέγξουν τα προσωρινά στοιχεία της ανάρτησής σας, να υποβάλλουν δήλωση κτηματολογίου για την ιδιοκτησία σας  διαβιβάζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης επιτυχούς δήλωσης.
  • Στους δασικούς χάρτες όπως να σας πληροφορήσουν για τον χαρακτήρα της ιδιοκτησίας σας ή ακόμα και να υποβάλλουν αντίρρηση κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΙ

Με αίσθημα ευθύνης και θεωρώντας υποχρέωση μας να προστατεύσουμε την υγεία όλων μας, το γραφείο μας θα παραμένει κλειστό και μέχρι νεωτέρας.
Συνεχίζουμε να είμαστε διαθέσιμοι και να εξυπηρετούμε με on line επικοινωνία στα social media και στο email:
📧 info@toposynthesis.gr
🌏 www.toposynthesis.gr
 210 699 8937
📱 697 4804 316

Start typing and press Enter to search