Πληροφορίες για Περιβαλλοντικές Μελέτες

 Σε Περιβαλλοντικές Μελέτες

 

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκτός από την περιγραφή του έργου και του σχετικού Νομικού Πλαισίου, περιλαμβάνουν την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος, των ενδεχόμενων επιπτώσεων, καθώς και εναλλακτικές λύσεις , προτάσεις ή περιορισμούς  με τους οποίους το έργο πρέπει να λειτουργήσει και να κατασκευαστεί.

Πριν λοιπόν κάποιος να προχωρήσει σε ένα έργο ζητάει από έναν μελετητή να του εκπονήσει τη ΜΠΕ, την οποία στέλνει για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία.
Ενδεικτικά έργα για τα οποία ζητείται περιβαλλοντική μελέτη είναι:

  • Έργα Οδοποιίας
  • Λιμενικά έργα
  • Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  • Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων (συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου LPG)
  • Βιομηχανίες – βιοτεχνίες- επαγγελματικά εργαστήρια
  • Ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
  • Υπεραγορές (super markets), αθλητικές εγκαταστάσεις
  • Εκπόνηση μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων, για δραστηριότητες, οι οποίες παράγουν υγρά απόβλητα

Start typing and press Enter to search