γραφείο

 In Τοπογραφικές Μελέτες

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στην εκπόνηση #τοπογραφικών #μελετώνκαι #εφαρμογών, διαθέτοντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό, αυτός εκσυγχρονίζεται διαρκώς με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ακρίβεια ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Leave a Comment