Loading
No1 : Σύμβουλοι Μηχανικοί
ΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣ
210 6998937 • 697 4804316
info@toposynthesis.gr
Εμπορικό Κέντρο COSMOS (ΜΕΤΡΟ Πανόρμου)

Κατοχύρωση Περιουσίας – Δασικοί Χάρτες

Χάρη στην παράταση που δόθηκε για την υποβολή των αντιρρήσεων πάνω στους δασικούς χάρτες (σε Ανατολική, Δυτική Αττική, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κυκλάδες, Μαγνησία, Κοζάνη και Καρδίτσα) οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν γνώση για το τι θα πρέπει να ακολουθήσουν για να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα των περιουσιών τους.

Στον Ταχυδρόμο Μαγνησίας διαβάζουμε τα εξής ενδιαφέροντα. Στο διάστημα των τελευταίων μηνών έγινε έκδοση πολλών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους δασικούς χάρτες, τα δασικά αυθαίρετα, τις εκχερσωμένες εκτάσεις καθώς και τις οικιστικές πυκνώσεις. Αυτές προκαλούν καίριο πρόβλημα στην διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών.

Οι Αποφάσεις του ΣτΕ

 • Το ΣτΕ έκρινε ως αντισυνταγματικές τις πυκνώσεις που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις. Αυτό έχει να κάνει με οικισμούς με αυθαίρετα που βρίσκονται μέσα σε δασικούς ιστούς οι οποίοι εξαιρούνται από δασικούς χάρτες σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση αυτή έκρινε παράνομη την διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών. Ο λόγος ήταν πως η διαδικασία δεν τηρήθηκε σωστά από την διοίκηση σε ότι είχε να κάνει με τις αιτήσεις από πολίτες για διόρθωση του εν λόγω χάρτη εξαιτίας της ύπαρξης πρόδηλων σφαλμάτων.
 • Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαγορά δασικής έκτασης η οποία έχει αλλάξει χρήση και πλέον χρησιμοποιείται για λόγους αγροτικής εκμετάλλευσης.
 • Η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών δεν πραγματοποιήθηκε με σωστό τρόπο. Οι πολίτες κατέθεσαν αιτήσεις για πρόδηλα σφάλματα, οι αιτήσεις απορρίφθηκαν από την διοίκηση και θα πρέπει να δοθούν για εξέταση στις αρμόδιες επιτροπές αντιρρήσεων.
 • Τα αυθαίρετα τα οποία βρίσκονται μέσα σε αναδασωτέα περιοχή θα μπορούν πλέον να κατεδαφιστούν.

Λόγω των πρότερων δεδομένων η διαδικασία για την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών δεν προχωράει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και οι πολίτες βρίσκονται σε διαρκή σύγχυση. Οι αρμόδιοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχουν υποσχεθεί πως μέχρι το τέλος του τελευταίου μήνα του χρόνου θα φέρουν νέους νόμους οι οποίοι θα συμφωνούν με το ΣτΕ και θα μπορέσει πλέον η διαδικασία των δασικών χαρτών να προχωρήσει καθώς και το κτηματολόγιο.

Τι Γίνεται με την Παράταση των Αναρτήσεων των Δασικών Χαρτών

Κανονικά η παράταση έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου 2019. Προς το παρόν, αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος γνωρίζοντας πως κατά πάσα πιθανότητα θα δοθεί μια νέα παράταση. Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες πρέπει να καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά για την αντίρρηση τους.

Οι Εκτάσεις που Χαρακτηρίζονται Δασικές

Στο ktimanet.gr έχει πραγματοποιηθεί η ανάρτηση όλων των δασικών χαρτών. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες αφού ψάξουν το ακίνητο τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή μπορούν να μάθουν το πως έχει αυτό χαρακτηριστεί. Ο χαρακτηρισμός περιέχει 2 γράμματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τον χαρακτήρα της έκτασης το 1945 ή το 60′ και το δεύτερο αφορά την περίοδο 2007-2009. Παραδείγματος χάριν, αν ο χαρακτήρας είναι ΔΑ σημαίνει πως ήταν δάσος ή δασική έκταση πιο παλιά και πλέον χρησιμοποιείται διαφορετικά.

Δασικός Χάρτης και Κτηματολόγιο

Ο χαρακτήρας της έκτασης εξετάζεται από τους δασικούς χάρτες. Στις περιοχές που υπάρχει εφαρμογή για το τεκμήριο της κυριότητας του Δημοσίου, οι εκτάσεις που ανήκουν στη δασική νομοθεσία θεωρούνται ως δασικές. Οι δασικοί χάρτες λοιπόν προχωρούν στην εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάτι που σημαίνει πως συνδέονται με το κτηματολόγιο.

Ενημέρωση για Δασικό Χάρτη

Αν η περιουσία σας έχει χαρακτηριστεί ως δασική, τότε υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί, λόγω του ότι ανήκει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Γενικά, η οποιαδήποτε καλλιέργεια, η οικοδόμηση ή η οποιαδήποτε αξιοποίηση/χρήση του ακινήτου απαγορεύεται. Επιπροσθέτως, μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα για φθορά βλάστησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η μπορεί η ιδιοκτησία της έκτασης να έλθει στα χέρια του Δημοσίου.

Πως γίνεται η Αντίρρηση

Για όποιον επιθυμεί να κάνει αντίρρηση μπορεί μόνον ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα ktimanet.gr μέσα στο χρονικό περιθώριο που δίδεται για τις καταθέσεις των αντιρρήσεων. Ύστερα, τα αντίγραφα των εγγράφων θα πρέπει να δοθούν στο ανάλογο Σημείο Υποστήριξης Δασικών Χαρτών.

Τα Έγγραφα που Πρέπει Να Κατατεθούν

 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο εγγράφου το οποίο θα πιστοποιεί τον ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου (εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κα)
 • Συμπληρωμένο έντυπο αντίρρησης με τα στοιχεία του νομικού/φυσικού προσώπου, τις γεωγραφικές συντεταγμένες του ακινήτου καθώς και την διατύπωση της αντίρρησης.
 • Στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (δουλεία, προσύμφωνο πώλησης δωρεάς ακινήτου, υποθήκη, κυριότητα κλπ.)
 • Αποδεικτικό τέλους πληρωμής

Οι περιπτώσεις κατάθεσης τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας είναι στην πλειοψηφία τους αυτές κατά της οποίες ο ενδιαφερόμενος πολίτης επιθυμεί να αμφισβητηθεί ο δασικός ή χορτολιβαδικός χαρακτήρας παλαιάς ή νεότερης εποχής. Πιθανόν, σε περιπτώσεις στις οποίες αμφισβητείται ο χαρακτήρας νεότερης εποχής θα απαιτηθούν μόνον φωτογραφίες.

Οι Πράξεις Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού η οποία χαρακτηρίζει μια έκταση μη δασική ενώ φαίνεται δασική στον δασικό χάρτη τότε θα πρέπει να κατατεθεί αντίρρηση στο αρμόδιο Δασαρχείο. Η αντίρρηση θα συμπεριλαμβάνει την τελεσίδικη πράξη μαζί με το αντίγραφο πράξης χαρακτηρισμού.

Περιπτώσεις Αντίρρησης για Οικόπεδο με Νόμιμη Οικία

Αν το οικόπεδο σας εμφανίζεται ως δασικό ενώ έχει σπίτι που έχει χτιστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια τότε πρέπει να πράξετε ως εξής. Θα καταθέσετε στο αρμόδιο τμήμα του Δασαρχείου ατελώς αντίρρηση την οποία θα συνοδεύσετε με το αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας. Εδώ ωστόσο πρέπει να τονιστεί πως δεν θα πρέπει να έχει ανακληθεί η οικοδομική άδεια από την πολεοδομία.

Σε περιπτώσεις που έχει γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτου βασιζόμενη στο νόμο περί αυθαιρέτων και τώρα παρουσιάζεται ως δασικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί αντίρρηση και να γίνει η κατάθεση όλων των στοιχείων τα οποία θα αποδεικνύουν πως το ακίνητο δεν είναι δασικό. Αν η ένσταση απορριφθεί από την αρμόδια επιτροπή τότε η τακτοποίηση/νομιμοποίηση ακυρώνεται. Αυτό θα συμβεί διότι υπάρχει ρητή απαγόρευση του νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις.

Οι επιπτώσεις αν Δεν Πραγματοποιηθεί Αντίρρηση

Αν πραγματοποιηθεί κύρωση του δασικού χάρτη με τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής τότε ο κάτοχος:

 • Δεν μπορεί να πάρει καμία αγροτική επιδότηση (γιατί θα θεωρηθεί πως κατέχει δασική έκταση)
 • Δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μεταβίβαση ούτε στους κοντινότερους συγγενείς του.
 • Δεν μπορεί να προχωρήσει σε πώληση
 • Με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στην συγκεκριμένη περιοχή, το Δημόσιο θα εκχωρήσει την ιδιοκτησία ως δική του. Ο πραγματικός ιδιοκτήτης θα χρειαστεί να αποδείξει πως ανήκει σε εκείνον η ιδιοκτησία.

Κίνδυνος Απώλειας Ακινήτου Ακόμη και με Ύπαρξη Συμβολαίων

Ο δασικός ή χορτολιβαδικός χαρακτήρας μιας συγκεκριμένης έκτασης αποτελεί πιο ισχυρό τεκμήριο από την καταβολή φόρων και τους τίτλους κυριότητας. Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις.

Περιπτώσεις Που ο Πολίτης δεν Προλαβαίνει την Κατάθεση Αντίρρησης

Η εκπρόθεσμη κατάθεση αντιρρήσεων δασικών χαρτών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Με την κύρωση του δασικού χάρτη, μόνον δικαστικά μπορεί να γίνει η αλλαγή χαρακτήρα. Η εναλλακτική είναι η αίτηση εξαγοράς για περιπτώσεις οι οποίες έχουν χαρακτήρα ΔΑ ή ΧΑ.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Αθήνα Εμπορικό Κέντρο COSMOS
(Δευτέρα - Παρασκευή)
(10π.μ. - 05 μ.μ.)