Loading
No1 : Σύμβουλοι Μηχανικοί
ΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣ
210 6998937 • 697 4804316
info@toposynthesis.gr
Εμπορικό Κέντρο COSMOS (ΜΕΤΡΟ Πανόρμου)

Ηλεκτρονικοί Έλεγχοι Διασταύρωσης Κτηματολογίου, Εφορίας

hlektronikoi-elegxoi-diastavroshs-kthmatologiou

Ηλεκτρονικοί Έλεγχοι Διασταύρωσης Κτηματολογίου, Εφορίας

Εκκινούν μέσα από την σελίδα του taxisnet οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι διασταύρωσης του κτηματολογίου και της Εφορίας για τα λεγόμενα »αδήλωτα» τετραγωνικά και τα ακίνητα από χρησικτησία. Με την διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) θα έχουν πρόσβαση στα αρχεία του Κτηματολογίου εντοπίζοντας άμεσα όλα τα ακίνητα και δικαιώματα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κλπ) που υπάρχουν σε αυτά, στις εντός αλλά και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές με τα προαναφερθέντα να μην έχουν δηλωθεί στο Ε9.

Επιπροσθέτως, θα καθίσταται εφικτός ο εντοπισμός ακινήτων τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και δεν έχουν το πραγματικό εμβαδόν στο Περιουσιολόγιο Ε9 στην Εφορία. Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί πως δεν λίγοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν δηλώνουν στην εφορία την πραγματική ακίνητη περιουσία τους δηλώνοντας λιγότερα τετραγωνικά προς αποφυγή της πληρωμής του ΕΝΦΙΑ. Επίσης, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι δεν είχαν συμβόλαιο και δεν το δήλωσαν στο Ε9 αλλά με πρόσφατες ενέργειες το δήλωσαν το Κτηματολόγιο με ένορκη βεβαίωση μαρτύρων και προχωρώντας σε διόρθωση του τελευταίου Ε9.

Προθεσμίες, Ε9

prothesmies-e9

Με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών καλούνται οι πολίτες που υπέβαλαν δηλώσεις στο Κτηματολόγιο αλλά τα στοιχεία των ακινήτων τους δεν είναι ίδια με αυτά που έχουν δηλώσει στο Περιουσιολόγιο της Εφορίας, να προχωρήσουν σε διόρθωση του Περιουσιολόγιου τους στο Τaxis μέχρι και τις 31 Μαΐου 2020. Ακριβώς το ίδιο πράγμα υποχρεώνονται να πράξουν και εκείνοι οι οποίοι κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους (2019) απέκτησαν η προχώρησαν σε μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου με μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης. Στο ίδιο μήκος κύματος πρέπει να κινηθούν και όσοι προχώρησαν σε νομιμοποιήσεις ημιυπαίθριων χώρων και αυθαιρέτων.

Λάθη στο Ε9

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα λάθη τα οποία θα πρέπει να προσέξετε κατά την δήλωση του Ε9.

 • Τα λάθη συναντώνται συνήθως στην έκταση των αγροτεμαχίων καθώς δηλώθηκαν από τους εκάστοτε ιδιοκτήτες με βάση τα συμβόλαια κάνοντας εκτιμήσεις στο περίπου χωρίς την ακριβή τοπογραφική τους αποτύπωση.
 • Στα μη δηλωθέντα ακίνητα από χρησικτησία, για τα οποία οι ιδιοκτήτες δεν έχουν στην κατοχή τους τίτλους ιδιοκτησίας.
 • Ένα άλλο συχνό λάθος γίνεται με το εμβαδόν κατοικίας καθώς δεν συμπεριελήφθησαν οι αυθαίρετοι ημιυπαίθριοι χώροι οι οποίοι έκλεισαν και εν γένει αυθαίρετες προσθήκες ή οποιεσδήποτε αλλαγές χρήσεων των ακινήτων.
 • Προσοχή στην μετατροπή υπογείων χώρων σε χώρους κατοικίας καθώς και σε πατάρια και σοφίτες που συμπεριλαμβάνονται στη δόμηση.

Δήλωση στο Ε9

Στο Έ9 θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα ακίνητα στο σύνολο τους ή εμπράγματα δικαιώματα (δικαίωμα υψούν, επικαρπία κλπ) επί των ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται εντός κοινοκτήτου τμήματος του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα εμπράγματων δικαιωμάτων. Επίσης, στο Ε9 δηλώνουμε οποιαδήποτε μεταβολή που έχει συμβεί στα ακίνητα τα οποία είχαν δηλωθεί σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων κατά τα προηγούμενα χρόνια. Η δεύτερη αυτή περίπτωση αφορά εκείνους που έχουν διαπιστώσει οποιεσδήποτε αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους, δηλαδή εκείνης που είναι δηλωμένη στο Περιουσιολόγιο και εκείνη που δηλώθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η νομοθεσία λέει πως από 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους και με την προϋπόθεση πως αυτές υφίστανται κατά την πρώτη ημέρα του χρόνου του έτους φορολογίας (1η Ιανουαρίου), υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων εμπρόθεσμα για αυτές μέχρι και την 31η Μαΐου του επόμενου έτους.

Η Δήλωση στο Κτηματολόγιο

Στην δήλωση του Κτηματολογίου, δηλώνουμε χωράφια, σπίτια, οικόπεδα, αποθήκες, διαμερίσματα και γενικά όλα τα κτίσματα που βρίσκονται εντός του γεωτεμαχίου. Για τα κτίσματα, ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι διηρημένη ιδιοκτησία δηλώνονται τα εξής:

 1. Για κτίρια για τα οποία δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας (δηλ. δεν έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο).
 • Συνολικός αριθμός ορόφων
 • Έτος κατασκευής
 • Συνολικό εμβαδόν ορόφων
 • Συνολικός αριθμός υπογείων
 • Συνολικό εμβαδόν υπογείων
 • Χρήση κτιρίου
 • Χρήση υπογείων

2. Για κτίρια για τα οποία έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία, απλή κάθετη ή σύνθετη ιδιοκτησία με συμβολαιογραφική πράξη, δηλαδή ΕΧΟΥΝ ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο.

 • Η χρήση του κτιρίου (επαγγελματική στέγη/θέση στάθμευσης/αποθήκη/διαμέρισμα δικαίωμα υψούν »ο αέρας»/ άλλη χρήση)
 • Εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα
 • Έτος κατασκευής
 • Αριθμός του κτιρίου στον τίτλο
 • Αριθμός ορόφου
 • Αριθμός ιδιοκτησίας στον τίτλο

3. Για βοηθητικούς χώρους οι οποίοι συνοδεύουν τη διηρημένη ιδιοκτησία σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης της. Στις πλείστες των περιπτώσεων είναι οι θέσεις στάθμευσης και οι αποθήκες οι οποίες δεν διαθέτουν ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο.

 • Ο όροφος
 • Η χρήση του κτιρίου (θέση στάθμευσης, αποθήκη/άλλος χώρος)
 • Το εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα
 • Ο αριθμός χώρου

Οι Διορθώσεις Ε9 με βάση το Κτηματολόγιο

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν μεταβολές, σε υφιστάμενη ακίνητη περιουσία όπως πχ χρησικτησία η δήλωση στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται σε ένα έτος θα χρειαστεί να μεταφερθεί και στα επόμενα χρόνια μέχρι και το παρόν έτος, έτσι ώστε να ενημερωθεί η περιουσιακή εικόνα για όλα τα έτη, εφόσον υπάρχει η σχετική υποχρέωση.

Πότε Έρχονται τα Πρόστιμα

Σε ότι αφορά τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων τα οποία υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014, μέχρι και την 24η Απριλίου 2019 (δημοσίευση του Νόμου 4607/2019, ΦΕΚ Α’ 6524.04.2019) δεν επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα πρόστιμα. Παρόλα αυτά, τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται και πρόστιμα τα οποία έχουν καταβληθεί δεν επιδέχονται επιστροφής.

Επίσης από δω και πέρα, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για επιβολή χρηματικού προστίμου, για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Δηλαδή, όσοι προχωρήσουν σε τροποποίηση των στοιχείων της δήλωσης των ακινήτων τους στην Εφορία, με βάση τις δηλώσεις στο κτηματολόγιο, δεν θα τους επιβληθούν πρόστιμα (με την προϋπόθεση οι διορθώσεις να γίνουν μέχρι την ανάρτηση των χαρτών σε κάθε περιοχή). Ωστόσο, σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων των ακινήτων με βάση τις νέες διορθώσεις προκύψει μεγαλύτερος ΕΝΦΙΑ, αυτός θα βεβαιωθεί και αν έχει να κάνει και με προηγούμενα έτη, θα βεβαιωθεί αναδρομικά.

Περίπτωση Μη Δήλωσης Αυθαιρέτου

Αν δεν έχετε δηλώσει πουθενά το αυθαίρετο σας τότε αυτό θα ανιχνευθεί από τους αρμοδίους καθώς δηλώνοντας το ακίνητο σας στο Κτηματολόγιο θα μπορεί να γίνει ο εντοπισμός του χάρτη ηλεκτρονικά. Αυτή η ηλεκτρονική καταγραφή του ακινήτου από το λογισμικό σύστημα του κτηματολογίου, επιτρέπει αρκετά εύκολα τον εντοπισμό ενός αυθαιρέτου το οποίο έχει δηλωθεί ως αδόμητο οικόπεδο ή μιας αποθήκης με εμβαδόν 15 τετραγωνικών η οποία μετατράπηκε σε κατοικία 50 τετραγωνικών.

Με αυτόν τον τρόπο με μια απλή εντολή μπορούν να εμφανιστούν όλα τα δηλωμένα ως αδόμητα ακίνητα, και να διασταυρωθούν μέσω των σύγχρονων χαρτών του Κτηματολογίου οι οποίοι αποτυπώνουν με ακρίβεια όλους τους δομημένους χώρους. Εν κατακλείδι, με μια αντιστοίχιση πληροφοριών των 2 συστημάτων καταγραφών, μπορεί να εντοπιστεί εύκολα το κτίσμα το οποίο δεν έχει δηλωθεί και είναι αυθαίρετο.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Αθήνα Εμπορικό Κέντρο COSMOS
(Δευτέρα - Παρασκευή)
(10π.μ. - 05 μ.μ.)