Loading
No1 : Σύμβουλοι Μηχανικοί
ΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣ
210 6998937 • 697 4804316
info@toposynthesis.gr
Εμπορικό Κέντρο COSMOS (ΜΕΤΡΟ Πανόρμου)

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – Τι Περιλαμβάνει

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή η οποία έχει υψηλούς και μεγαλεπίβολους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια θεωρείται από τους αρμόδιους πως δεν θα παραμείνει στα χαρτιά. Αυτό σημαίνει πως μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο θα έχει ως στόχο να γίνει η Ευρώπη μια κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος μέχρι το 2050.

Για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται μια άρτια δομημένη και συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το ποσό το οποίο θα χρειαστεί να δαπανηθεί για να επιτευχθούν οι στόχοι για την ενέργεια και το κλίμα μέχρι το έτος 2030 αντιστοιχεί στο 1.5% του ΑΕΠ του προηγούμενου έτους, ήτοι σε επενδύσεις ύψους 260 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι τομείς στους οποίους θα γίνουν οι απαραίτητες δράσεις αφορούν κατά κύριο λόγο τις βιομηχανίες και τα κτίρια (π.χ χημικές βιομηχανίες, κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία σκυροδέματος κα), την ενέργεια, την γεωργία καθώς και τις μεταφορές.

Η Πλατφόρμα της Πράσινης Συμφωνίας

Κομμάτι της ελπιδοφόρας Πράσινης Συμφωνίας είναι η δημιουργία μιας ανοιχτής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα αυτή θα αφορά τις τοπικές αρχές, τον κατασκευαστικό κλάδο καθώς και τους μηχανικούς και αρχιτέκτονες. Στην συμφωνία τονίζεται η αναγκαιότητα της μαζικής ανακαίνισης και αναβάθμισης των κτιρίων. Αυτό σημαίνει πως θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν σταδιακά ανακαινίσεις σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, κάτι που θα πρέπει να γίνει σε διπλάσιο βαθμό από ότι συμβαίνει τώρα. Σε ότι έχει να κάνει με την πλατφόρμα οι δράσεις της θα κινηθούν πάνω στην στήριξη και προώθηση των κατάλληλων επενδύσεων οι οποίες θα βοηθήσουν τα μέγιστα στο κομμάτι της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, στην ανάπτυξη διαφόρων δυνατοτήτων χρηματοδότησης αλλά και στην σωστή ομαδοποίηση των ανακαινίσεων. Έτσι, σε κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες ανήκουν σε μεγάλα συγκροτήματα, με συντονισμένες προσπάθειες θα έλθουν τα κατάλληλα οφέλη από τις οικονομίες κλίμακος.

Το πρόγραμμα αυτό των ανακαινίσεων διαθέτει μια μεγάλη κοινωνική χροιά η οποία απορρέει εν γένει από το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί βάση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη χαμηλή κοινωνική τάξη. Κυριότερα, προτεραιότητα έχουν τα σχολεία, νοσοκομεία και οι κοινωνικές κατοικίες. Ο στόχος είναι να υπάρχει ισότητα για όλους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις ανεβάζοντας το ”ενεργειακό” επίπεδο σε περίπου 50 εκατομμύρια πολίτες.

Σε ότι έχει να κάνει με τον τομέα της οικοδομήσεως και τις ανακαινίσεις κτιρίων θα χρειαστεί η ύπαρξη αυξημένης ψηφιοποίησης και οι τιμές των πηγών ενέργειας θα πρέπει να δίνουν κίνητρα για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή των κανόνων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και η συμβατότητα του σχεδιασμού των κτιρίων με την κυκλική οικονομία.

Οι Δράσεις της Συμφωνίας

Σε ότι έχει να κάνει με τις δράσεις που θα ακολουθήσουν, η Κομισιόν περιέγραψε πως θα πραγματοποιηθεί η επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής, η μείωση της ρύπανσης και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Σύμφωνα με τους αρμόδιους, θα πρέπει να γίνει μια ομαλή μετάβαση σε μια καθαρή και κυκλική οικονομία με δίκαιους όρους και χωρίς την ύπαρξη αποκλεισμών. Αξίζει να αναφέρουμε πως για την πραγμάτωση της πράσινης στροφής της οικονομίας θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις 3 τρισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 10 έτη. Ήδη ο στόχος, όπως προαναφέραμε, είναι μέχρι το 2030 να έχουν πραγματοποιηθεί ετήσιες επενδύσεις ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αυτή που πραγματοποίησε την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με κύριο στόχο την μετατροπή της ΕΕ σε μια αποδοτική (ως προς την χρήση των πόρων) ανταγωνιστική οικονομία, η οποία θα έχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Μάλιστα, σε ένα διάστημα 100 ημερών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στην υποβολή του ‘πρώτου ευρωπαϊκού νόμου’ για το κλίμα. Με τον ‘νόμο’ αυτό θα γίνει η παρουσίαση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής, του σχεδίου δράσεως που αφορά την κυκλική οικονομία, της στρατηγικής για τα βιώσιμα τρόφιμα, τις προτάσεις για μια Ευρώπη χωρίς ρύπανση και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030.

Σε 3 μήνες από τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει το λόγο στους πολίτες ταυτόχρονα με την εκκίνηση της διαδικασίας για το λεγόμενο ‘Σύμφωνο για το Κλίμα’. Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα την γνώμη τους, να ανταλλάξουν πληροφορίες, να προχωρήσουν στον σχεδιασμό δράσεων και να συζητήσουν για λύσεις.

Η Εκκίνηση της Πορείας των Κρατών-Μελών από Κοινό Σημείο

Από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναδεικνύεται το ζήτημα της μη εκκίνησης των κρατών μελών από κοινό σημείο παρόλο που η προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να είναι κοινή. Λόγω αυτού λοιπόν, θα στηριχτούν οι περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις βιομηχανίες υψηλής έντασης άνθρακα. Επίσης, θα υπάρξει στήριξη σε πολίτες που θα είναι πιο ευάλωτοι στην επερχόμενη μετάβαση δίνοντας τους πρόσβαση σε προγράμματα που αφορούν την επανειδίκευση και σε ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους οικονομικούς τομείς.

Τι Δήλωσαν οι Αρμόδιοι

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. φον ντερ Λάιεν, δήλωσε τα εξής:

Η συμφωνία αυτή δείχνει πώς να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής και εργασίας, παραγωγής και κατανάλωσης ώστε να ζούμε πιο υγιεινά και να καταστήσουμε τις επιχειρήσεις μας καινοτόμες. Θα κάνουμε την πρώτη κίνηση και θα κινηθούμε γρήγορα, ώστε να βοηθήσουμε την οικονομία μας να κατακτήσει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε για χάρη του πλανήτη και της ζωής πάνω σε αυτόν — για χάρη της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης, της βιοποικιλότητας, των δασών και των θαλασσών μας. Δείχνοντας στον υπόλοιπο κόσμο πώς μπορεί να είναι κανείς βιώσιμος και ανταγωνιστικός, μπορούμε να πείσουμε και άλλες χώρες να μας ακολουθήσουν.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Τίμερμανς είπε:

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε την υγεία και την ευημερία των πολιτών μετασχηματίζοντας το οικονομικό μας μοντέλο. Το σχέδιό μας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα μειώσουμε τις εκπομπές, θα αποκαταστήσουμε την υγεία του φυσικού μας περιβάλλοντος, θα προστατεύσουμε την άγρια ζωή, θα δημιουργήσουμε νέες οικονομικές ευκαιρίες κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας. Καλούμαστε όλοι να παίξουμε έναν σημαντικό ρόλο καθώς σε αυτόν τον μετασχηματισμό θα συμμετάσχουν όλες οι βιομηχανίες και όλες οι χώρες. Επιπλέον, έχουμε ευθύνη να διασφαλίσουμε πως αυτή η μετάβαση θα είναι δίκαιη και ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο κατά την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στην ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξουν τη φιλοδοξία της για τη μελλοντική οικονομία της Ευρώπης και το περιβάλλον βοηθώντας στην υλοποίηση της.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Αθήνα Εμπορικό Κέντρο COSMOS
(Δευτέρα - Παρασκευή)
(10π.μ. - 05 μ.μ.)