Loading
No1 : Σύμβουλοι Μηχανικοί
ΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣ
210 6998937 • 697 4804316
info@toposynthesis.gr
Εμπορικό Κέντρο COSMOS (ΜΕΤΡΟ Πανόρμου)

Οδηγός και Χρήσιμες Πληροφορίες – ”Εξοικονομώ”

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος με απόφαση του μετέθεσε την ημερομηνία έναρξης του β’ κύκλου του προγράμματος ”Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ”. Η ημερομηνία έναρξης θα είναι η 16 Σεπτεμβρίου 2019. Η απόφαση αυτή πάρθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών λόγω της περιόδου των διακοπών. Οι περισσότεροι μηχανικοί θα λείπουν με τις υπηρεσίες (πολεοδομίες) να υπολειτουργούν, έτσι ο Σεπτέμβρης θεωρήθηκε μονόδρομος.

Σύντομα θα γίνει γνωστή και η τροποποίηση στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος ώστε να υπάρξει η ανακοίνωση των ημερομηνιών υποβολής των αιτήσεων ανά ομάδες περιφερειών. Το Υπουργείο με την σειρά του δήλωσε πως το ποσό που αναγράφεται στο πρόγραμμα θα μείνει το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος οι οποίες θα παραμείνουν αμετάβλητες. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν έτοιμοι να κάνουν την αίτηση παρόλα αυτά δεν θα επιδοτηθούν όλοι.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει την επιδότηση σε ένα σχετικά μικρό ποσοστό (σε περίπου 20.000 οικίες) με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Η Διαδικασία

Διαδικασία

Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται θα έχουν την δυνατότητα να συμπληρώσουν την αίτηση τους μέσα από την ιστοσελίδα του ”Εξοικονομώ”. Εκεί, θα υπάρχει η ανάλογη πλατφόρμα για την αίτηση με τον έλεγχο για την πληρότητα των απαραίτητων κριτηρίων. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει η αίτηση αυτοπροσώπως καθώς οι αιτήσεις θα λαμβάνουν χώρα μόνο με τον πρότερο ηλεκτρονικό τρόπο.  Εδώ να τονίσουμε πως για να συμπληρωθεί σωστά η αίτηση θα χρειαστεί έχουν συγκεντρωθεί τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf.

Οι Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ενεργειακή επιθεώρηση από κάποιον Ενεργειακό Επιθεωρητή. Ο επιθεωρητής θα σας αποδώσει το λεγόμενο Π.Ε.Α δηλαδή το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ύστερα η επιλογή με τις παρεμβάσεις θα γίνεται ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης. Ο στόχος είναι η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας. Μέχρι να υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις θα διεξαχθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση για να ελεγχθεί εάν και πόσο έχουν πραγματοποιηθεί οι επιθυμητοί στόχοι. Το κόστος για τον ενεργειακό επιθεωρητή θα καλυφθεί από το πρόγραμμα με την προϋπόθεση πως η αίτηση θα εγκριθεί.

Τα Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά

Παρακάτω θα δούμε τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συγκεντρώσετε:

 • ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) η έκδοση του οποίου θα γίνει από κάποιον ενεργειακό επιθεωρητή.
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα.
 • Οικοδομική άδεια του κτηρίου που δηλώνετε στην αίτηση για την επιδότηση εξοικονόμησης κατ’οίκον.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΤΑΚ (Ενιαίο Τέλος Ακινήτων).
 • Ειδικό έντυπο της πρότασης παρεμβάσεων για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα προκύψουν μέσω του προγράμματος.
 • Οικονομικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών. Αυτό έχει να κάνει με τις εταιρίες που συνεργάζεστε στο πρόγραμμα ”εξοικονόμηση”.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του αιτούντα την ένταξη στο πρόγραμμα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τις συγκυρίες του ακινήτου.
 • Εκκαθαριστικό Φορολογίας Εισοδήματος του αιτούντα.
 • Εκκαθαριστικό (Ε1) για το 2018 με προϋπόθεση η κατοικία να ανήκει στον αιτούντα. Αν όχι θα χρειαστεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στην αίτηση για να φαίνεται το κτήριο ως κατοικία.
 • Αν δεν γίνει η προσκόμιση ΕΤΑΚ από μέρους σας τότε να καταθέσετε το Ε9.
 • Αν η οικία σας χρησιμοποιείται από τρίτους τότε θα χρειαστεί να φέρετε κάποια παραπάνω έγγραφα για την αίτηση στο πρόγραμμα.
 • Για τα οικήματα που παραχωρούνται οι ενοικιάζονται θα χρειαστεί η κατάθεση εγγράφου Ε2. Επιπλέον, θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 από τον ένοικο για την χρήση του ακινήτου (επαγγελματική ή απλή στέγη).
 • Αν χρησιμοποιεί τα οικήματα συγκύριος τότε τα δύο πρότερα έγγραφα μπορούν να αντικατασταθούν από το Ε1 (Με την προϋπόθεση πως χρησιμοποιούνται ως κατοικία).

Τι να Προσέξετε

Προσοχή

 • Θα πρέπει να έχετε κάνει έγκαιρα υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.
 • Οι παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν στο εκάστοτε ακίνητο θα γίνουν με την προϋπόθεση πως το ακίνητο έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία.
 • Αν το ακίνητο είναι υπό παραχώρηση ή ενοικίαση, θα πρέπει εξίσου να δηλωθεί από όποιον το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία.
 • Για το ακίνητο σας θα πρέπει να διαθέτετε αντίγραφο οικοδομικής αδείας ή κάποιο έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
 • Αν υπάρχει περίπτωση αυθαιρεσίας τότε θα πρέπει πριν την απαραίτητη αίτηση να έχει πληρωθεί το 30% της τάξεως του ανάλογου προστίμου.
 • Θα πρέπει τα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στην οικοδομική άδεια και έχουν δηλωθεί στο Ε9 να είναι ίδια με τα πραγματοποιούμενα τ.μ.
 • Θα χρειαστεί να έχει δηλωθεί στο Ε9 σωστά ο αριθμός παροχής ΔΕΗ.
 • Αν έχουν δηλωθεί λανθασμένα στοιχεία της διεύθυνσης σας στην οικοδομική άδεια θα χρειαστεί έγγραφο πιστοποίησης από τον Δήμο. Με αυτόν τον τρόπο θα πιστοποιηθεί η διεύθυνση σας.

Δάνειο Ένεκα Απόρριψης Λόγω Προχωρημένης Ηλικίας

Δάνειο

Στο παρόν πρόγραμμα ”Εξοικονομώ – Κατ’ Οίκον ΙΙ” δεν είναι υποχρεωτικό να πάρετε δάνειο. Οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις δεν χρειάζεται η μεσολάβηση της τράπεζας για την λήψη της επιδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος που θέλει να πάρει δάνειο θα μεταβεί σε μια τράπεζα της επιλογής του. Η τράπεζα με τη σειρά της θα πραγματοποιήσει έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντα. Ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριάντα ημερών. Αυτό φυσικά θα γίνει με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα έχει δώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη λήψη του δανείου. Έτσι το σύστημα θα αναγράφει πως υπάρχει ενεργή αίτηση για λήψη δανείου. Αν υπάρξει απόρριψη από το σύστημα, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί σε άλλη τράπεζα η να προχωρήσει σε υπαγωγή χωρίς δάνειο. Πάντα μέσα στο πλαίσιο της δοθείσας προθεσμίας. Εδώ να αναφέρουμε πως φυσικά μέχρι την έγκριση της αίτησης για το δάνειο μπορεί να γίνει δήλωση για μη λήψη του δανείου. Με αυτό τον τρόπο ο ενδιαφερόμενος θα συνεχίσει με την αίτηση του δηλώνοντας πως βρίσκεται σε κατάσταση προς υπαγωγή.

Προεγγραφή

Προεγγραφή

Για την αποσυμφόρηση του πληροφοριακού συστήματος, κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να μπαίνει στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στην διεύθυνση exoikonomisi.ypen.gr και να κάνετε την εγγραφή σας. Αυτό θα γίνει με το να εισάγεται τους κωδικούς τους Taxis. Με το που γίνει η ταυτοποίηση θα χρειαστεί να εισαχθεί ένα email για να αποσταλεί ο κωδικός επαλήθευσης. Ύστερα ο χρήστης θα εισάγει τον κωδικό επαλήθευσης που διαθέτει στο πεδίο που υπάρχει στην οθόνη. Με αυτό τον τρόπο η εγγραφή θα ολοκληρωθεί.

Σημειώνουμε πως κάνοντας την προεγγραφή δεν σημαίνει πως θα πάρετε κάποιον αριθμό προτεραιότητας. Επίσης, Αξίζει να αναφέρουμε πως το email που θα δοθεί θα πρέπει να μην χρησιμοποιείται από άλλον χρήστη. Η διαδικασία αυτή έχει να κάνει με το αρχικό προκαταρκτικό στάδιο πριν υποβάλετε την αίτηση. Η αίτηση θα καταχωρηθεί και υποβληθεί στις ημερομηνίες που έχουν προκαθορισθεί.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Αθήνα Εμπορικό Κέντρο COSMOS
(Δευτέρα - Παρασκευή)
(10π.μ. - 05 μ.μ.)