Loading
No1 : Σύμβουλοι Μηχανικοί
ΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣ
210 6998937 • 697 4804316
info@toposynthesis.gr
Εμπορικό Κέντρο COSMOS (ΜΕΤΡΟ Πανόρμου)

Δασικοί Χάρτες – Τι Γίνεται με Ενστάσεις και Μεταβιβάσεις

Μια δεύτερη ευκαιρία θα έχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες οι οποίοι προχώρησαν σε κατάθεση αιτήσεων για διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων οι οποίες απορρίφθηκαν από τις υπεύθυνες Διευθύνσεις Δασών, με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στον ‘Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής’ διαβάσαμε πως σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αναμένεται για τις συγκεκριμένες δηλώσεις να ακολουθηθεί η ίδια λογική  η οποία ακολουθείται και με τις ενστάσεις. Έτσι θα ελεγχθούν ξανά από τις επιτροπές αντιρρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, σε όσους πολίτες οι Δ.Δ. δεν έκαναν αποδεκτές τις αιτιάσεις αυτών, εκείνοι θα έχουν την δυνατότητα να προβούν εκ νέου σε αίτημα, το οποίο θα έχει την μορφή αντίρρησης, ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν την περιουσία τους.

ΕΠΕΑ και Δασικοί Χάρτες

δασικοι χαρτες

Ήδη στις ΕΠΕΑ έγιναν αποδεκτά 12.463 αιτήματα προδήλου σφάλματος. Ο συνολικός αριθμός (και οι αντιρρήσεις) ανέρχονται στις 174.718. Σύμφωνα με το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ο συγκεκριμένος αριθμός θα μηδενίσει. Αυτό θα συμβεί καθώς το προσωπικό θα έχει πλέον διπλασιαστεί και η διαδικασία θα μπορέσει ευτυχώς να κυλήσει με τον επιθυμητό ρυθμό.

Μια διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος προβλέπει σταδιακή κύρωση των δασικών χαρτών ύστερα από την ολοκλήρωση της εξέτασης αντιρρήσεων όχι ανά περιφερειακή ενότητα (όπως γινόταν μέχρι σήμερα) αλλά ανά δήμο. Αυτό, σύμφωνα με τις πρότερες πηγές, θα δώσει μεγάλη βοήθεια κυρίως στις μεταβιβάσεις ακινήτων, διότι μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να γίνει χρήση της απόφασης της επιτροπής ως δικαιολογητικό για μεταβίβαση καθώς αυτό δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι ιδιοκτήτες ανάμεναν την ολοκλήρωση της διαδικασίας για όλη την Π.Ε., (δηλαδή να φανεί τι είναι και τι όχι δασικό) έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους.

Το αποτέλεσμα αυτού, με τις δυο συγκεκριμένες ρυθμίσεις, είναι οι πολίτες οι οποίοι παραμένουν για χρόνια με τα χέρια δεμένα να τους δοθεί πλέον η ευκαιρία ώστε να προχωρήσουν σε ενέργειες ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να υπάρξει τέλος σε πολλές άλλες υποθέσεις, όπως παραδείγματος χάριν σε εκείνες οι οποίες λάμβαναν μηνύματα διττής σημασίας καθώς οι Διευθύνσεις Δασών έδιναν το πράσινο φως σε ότι αφορά τα πρόδηλα σφάλματα, εν αντιθέσει με τις επιτροπές οι οποίες τα ακύρωναν. Εν τέλει υπήρχαν δύο αποφάσεις από το κράτος, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν ποια από τις δύο ληφθείσες αποφάσεις επικρατεί.

Το Ζήτημα των Οικιστικών Πυκνώσεων

Σε ότι έχει να κάνει με το φλέγον ζήτημα των οικιστικών πυκνώσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσανατολίζεται στην εξής κατεύθυνση. Στο κομμάτι των ιδιοκτητών δασικών αυθαιρέτων, εκείνοι θα μπορούν να φέρουν ένα είδος διατήρησης, ενώ όσοι δεν βρίσκονται μέσα σε προστατευμένες περιοχές και με την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Ο σκοπός του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι η τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών, οι οποίες θα συμφωνούν με την περιβαλλοντική νομοθεσία και ταυτόχρονα με τις επιταγές του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, επίκεινται οι αναρτήσεις των δασικών χαρτών στις περιοχές οι οποίες είχαν εξαιρεθεί προσωρινά ένεκα του χαρακτηρισμού τους ως οικιστικών πυκνώσεων. Σε επόμενη φάση, με την ύπαρξη Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα εξηγεί τις επιμέρους λεπτομέρειες, θα εξετάζεται η κάθε πύκνωση ανά περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, όσοι διέθεταν περιουσίες μέσα σε πυκνώσεις, αφενός θα έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν σε αντίρρηση και επιπλέον να υπαχθούν σε κάποια ρύθμιση ώστε να μην θεωρηθούν κατεδαφιστέοι μέχρι τον επικείμενο έλεγχο. Παραδείγματος χάριν, αν μια ιδιοκτησία βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Natura, δεν θα είναι εφικτό να ..διατηρηθεί.

Αποσυμφόρηση Έργου ΕΠΕΑ

Στο κομμάτι των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής, το έργο τους πρόκειται να αποσυμφορηθεί. Αυτό θα γίνει καθώς θα διασαφηνισθεί ποιες είναι οι διοικητικές πράξεις, οι οποίες πριν από το 1975 έχουν οδηγεί σε αλλαγή του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων. Επιπροσθέτως, θα προβλεφθεί ότι μετά το πέρας της διευκρίνησης αυτής θα υπάρξει ανάλογη αναμόρφωση και των δασικών χαρτών οι οποίοι έχουν καταρτισθεί.

Τι Θα Γίνει με τις Αντιρρήσεις

Αντιρρήσεις - Υπουργειο Περιβάλλοντος - Αντιγραφή

Μέσα στο έτος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένεται να λύσει και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις 170.000 αντιρρήσεις οι οποίες βρίσκονται στα συρτάρια των επιτροπών. Η λύση του προβλήματος αυτού, όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο, θα δοθεί με τον διπλασιασμό των επιτροπών (από 140 οι οποίες είναι σήμερα, θα φτάσουν τον αριθμό των 300) δίνοντας με αυτόν τον τρόπο κίνητρα, ώστε να τρέξουν επιτέλους την διαδικασία. Στο κομμάτι των ενστάσεων, όταν μια ένσταση έχει ολοκληρωθεί και τυπικά, ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να περιμένει για την κύρωση του χάρτη στην περιοχή του αλλά με το ανάλογο έγγραφο που θα παραλαμβάνει, θα έχει τη δυνατότητα να προχωρά σε αξιοποίηση του ακινήτου και πιο συγκεκριμένα σε πώληση ή μεταβίβαση αυτού.

Ως προς τη σύνθεση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, υπάρχει πρόβλεψη για να αποτελούνται οι επιτροπές τουλάχιστον από έναν δικηγόρο παρ’εφέταις ο οποίος θα υποδεικνύεται από δικηγορικό σύλλογο της επικράτειας ή τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, με τους αναπληρωτές του ως πρόεδρο, β) έναν δασοπόνο ή γεωπόνο ΠΕ ή δασολόγο, υπάλληλο Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα και γ) έναν μηχανικό ο οποίος θα έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο ως μέλη.

Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωση ή κατ’ αποκοπήν αμοιβή για τα μέλη των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων ύστερα από απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά παρέκκλιση του ν.4354/2015.

Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου κάθε χρόνο, συνεδριάζουν υποχρεωτικά τέσσερις (4) φορές ανά μήνα, προχωρώντας στην εξέταση πενήντα (50) υποθέσεων σε κάθε συνεδρίαση. Στις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται η δημιουργός ενός Μητρώου Μελών των Επιτροπών στο οποίο θα υπάρχει συμμετοχή 30 αναπληρωματικών μελών από κάθε κατηγορία έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση ακόμη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θα υπάρξει οποιοδήποτε κώλυμα των μελών.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Αθήνα Εμπορικό Κέντρο COSMOS
(Δευτέρα - Παρασκευή)
(10π.μ. - 05 μ.μ.)