Loading
No1 : Σύμβουλοι Μηχανικοί
ΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣ
210 6998937 • 697 4804316
info@toposynthesis.gr
Εμπορικό Κέντρο COSMOS (ΜΕΤΡΟ Πανόρμου)

Δασικά Αυθαίρετα – Τι Αλλαγές Φέρνουν οι Νέες Ρυθμίσεις

Στον ‘Ταχυδρόμο Μαγνησίας’ διαβάσαμε τα εξής ενδιαφέροντα για τα Δασικά αυθαίρετα με τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τις κατεδαφίσεις και τις τακτοποιήσεις.

Η κυβέρνηση προχωρά γοργά στο έργο της ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών στη χώρα. Ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τα αυθαίρετα στα δάση ύστερα από την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του νόμου, η οποία εξαιρούσε από την ανάρτηση των δασικών χαρτών τις περιοχές στις οποίες έχουν αναπτυχθεί οικιστικές πυκνώσεις (δηλ. αυθαίρετα). Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε πως το Σύνταγμα δεν επιτρέπει να αξιοποιηθεί κάποιος δασικός χαρακτήρας εκτάσεων για οικιστικούς σκοπούς οι οποίοι δεν συνιστούν λόγους δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσαν την αλλαγή του προορισμού του δάσους.

Τι Λέει το Σχέδιο Νόμου

 • Ο όρος οικιστικές πυκνώσεις δεν χρησιμοποιείται. Παρ’όλα αυτά, αναφέρεται στις περιοχές ιώδους περιγράμματος (όπως αυτές φαίνονται πάνω στον ηλεκτρονικό Χάρτη του Κτηματολογίου, που γίνεται η ανάρτηση των δασικών χαρτών.
 • Η εξαίρεση των περιοχών με ιώδες περίγραμμα από την ανάρτηση των δασικών χαρτών καταργείται και ανάρτηση τους πραγματοποιείται άμεσα.
 • Οι πολίτες οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον κατά του δασικού χάρτη θα έχουν το δικαίωμα των αντιρρήσεων ή και πρόδηλων σφαλμάτων.
 • Θα γίνει εισαγωγή της διαδικασίας διπλού ελέγχου στις εκτάσεις οι οποίες έχουν υποδειχθεί ως τέτοιες. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη κατά προτεραιότητα για την περιβαλλοντική τους διαχείριση με βάση τις προβλεπόμενες διατάξεις του συντάγματος.
 • Για το πρότερο, προβλέπεται προεδρικό διάταγμα το οποίο ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία των στοιχείων, θα καθορίζει την τελική περιβαλλοντική διαχείριση αυτών των περιοχών.

Τι θα γίνει με τις Οικιστικές Πυκνότητες που Απέστειλαν οι Δήμοι

οικιστικές πυκνώσεις

Οι οικιστικές πυκνώσεις τις οποίες απέστειλαν οι Δήμοι στον μεγαλύτερο τους αριθμό δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει ο νόμος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στους δασικούς χάρτες που έχουν αναρτηθεί, η έκταση την οποία οριοθέτησαν οι Δήμοι ως οικιστικές πυκνώσεις αντιστοιχούν σε αριθμό περίπου 120.000 στρεμμάτων. Από την προαναφερθείσα έκταση, μόνον το 18 % ανήκει σε εκτάσεις οι οποίες προστατεύονται από την δασική νομοθεσία κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 20.000 στρέμματα. Για τον λόγο αυτό οι οικιστικές πυκνώσεις που εστάλησαν από τους Δήμους, θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία Ελληνικού Κτηματολογίου και τις Δασικές Υπηρεσίες φέρνοντας τον καθορισμό των οριστικών ιωδών περιοχών οικιστικών πυκνοτήτων.

Τι Καλύπτουν οι Διατάξεις

Μέσα στον σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάρχει η εξαίρεση για τα κτίρια τα οποία βρίσκονται σε Υγροτόπους, Εθνικούς Δρυμούς καθώς και σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Αξίζει να αναφέρουμε πως τα κτίσματα τα οποία βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες (με βάση τον σχετικό νόμο του 1979) αλλά και σε περιοχές με ρέματα οι οποίες έχουν οριοθετεί και βρίσκονται μέσα στη Ζώνη Δυνητικού Κινδύνου.

Τι Προβλέπει το Νομοσχέδιο για τα Δασικά Αυθαίρετα:

 •   Ανάρτηση των δασικών χαρτών από τις ανάλογες Διευθύνσεις Δασών της χώρας, των περιοχών οι οποίες εξαιρέθηκαν από την ανάρτηση του ευρύτερου δασικού χάρτη, με τα αυθαίρετα που βρίσκονται μέσα σε οικιστικές πυκνώσεις και διαθέτουν στο χάρτη ιώδες περίγραμμα.
 •   Δυνατότητα υποβολής της αντίρρησης ή πρόδηλου σφάλματος από τους πολίτες κατά του δασικού χάρτη που έχει αναρτηθεί.
 •   Καταγραφή των αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων καθώς και του χρόνου μεταβολής της δασικής έκτασης.
 •  Έλεγχος των οικιστικών πυκνώσεων που υποδείχθηκαν από τους δήμους ώστε να γίνει η εξέταση για το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις.
 •  Έλεγχος των αυθαιρέτων αν κτίστηκαν σε προστατευόμενες περιοχές πριν χαρακτηριστούν π.χ. συνθήκης RAMSAR, NATURAή βρίσκονται σε αιγιαλό, ρέμα ή σε περιοχές οι οποίες έχουν  κηρυχτεί αναδασωτέες.
 •  Αναστολή της κατεδάφισης των κτιρίων και των συνοδών κατασκευών μέσα στα οριστικά ιώδη περιγράμματα τα οποία έχουν ανεγερθεί μέχρι την 28-7- 2011 σε δάση και δασικές εκτάσεις,  όπως επίσης και στις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις που ανήκουν σε ορεινές περιοχές.
 • Δυνατότητα «τακτοποίησης» των δασικών αυθαιρέτων, που βρίσκονται μέσα σε οριστικό ιώδες περίγραμμα, με υπαγωγή στο σχετικό νόμο.
 • Ανάκληση των πράξεων κατεδάφισης και των λοιπών διοικητικών μέτρων, τα οποία έχουν επιβληθεί στα ‘τακτοποιημένα’ αυθαίρετα.
 • Αναστολή σε ποινικές διώξεις που εκκρεμούν για τα αυθαίρετα που θα υπαχθούν στο νέο νόμο και οριστική παύση των διώξεων μόλις εξοφληθεί το πρόστιμο που προβλέπεται προβλεπόμενου στο νομοσχέδιο.
 • Δημιουργία Δασικού Ισοζυγίου, για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος.

Ο Υπολογισμός του Προστίμου

Δασικά - Πρόστιμο

Ο προσδιορισμός του προστίμου θα γίνεται με έναν μαθηματικό τύπο, ο οποίος θα εξαρτάται πλήρως από το μέγεθος του αυθαιρέτου, την αξία που έχει η δασική γη, το κόστος της αναδάσωσης ανά στρέμμα, την αντικειμενική αξία της πλησιέστερης στην κατασκευή ζώνης, την επιφάνεια του κτιρίου (σε τετραγωνικά μέτρα) καθώς και την παλαιότητα του.

 • Θα υπάρχει μείωση του προστίμου, όταν πρόκειται για αυθαίρετο το οποίο είναι πρώτη και μοναδική κατοικία ή όταν πρόκειται για κτίριο μέσα σε ιδιωτικές δασικές εκτάσεις ή ιδιωτικά δάση.
 •  Η καταβολή του προστίμου θα πραγματοποείται με μηνιαίες δόσεις.
 • Το πρόστιμα θα μειώνεται στην περίπτωση κατά την οποία η καταβολή του προστίμου θα γίνεται εφάπαξ  μέχρι τον επόμενο μήνα της υπαγωγής του αυθαιρέτου.

Τι Θα Ισχύει για τα Δασικά Πρόστιμα

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προχωρήσει σε υποβολή αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη και στην συνέχεια η Επιτροπή Αντιρρήσεων τον δικαιώσει, τα ποσά που πιθανόν έχει καταβάλει ως δόσεις για να εξοφλήσει το ενιαίο δασικό πρόστιμο θα του επιστραφούν.

Δασικά Αυθαίρετα- Μη Τακτοποίηση και Κατεδάφιση

Δασικά Αυθαίρετα

Αυτό θα ισχύει για:

 • Όσα θα βρεθούν σε δάσος ή δασική έκταση όντας εκτός οριστικών οικιστικών πυκνώσεων.
 • Όσα βρίσκονται σε υγροβιότοπους της Σύμβασης Ramsar, περιοχές δικτύου Natura, Εθνικούς Δρυμούς ή προστατευόμενες δασικές περιοχές.
 • Όσα εκ των κτιρίων και οι σύνοδες κατασκευές τους, βρίσκονται μέσα σε περιοχές ιώδους περιγράμματος, που παρόλα αυτά εμπίπτουν στις οριζόμενες περιοχές απαγόρευσης δόμησης. όπως: αιγιαλός, ρέμα, παραλία, δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν καταστραφεί από φωτιά και έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες κ.λπ.
 • Υποχρεωτικά κατεδαφίζονται, κτίρια και σύνοδες κατασκευές που κατασκευάζονται μετά τις 28 Ιουλίου του 2011 εντός των ιωδών περιγραμμάτων καθώς και εκείνων οι οποίες έχουν κατασκευαστεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία αλλά δεν έχουν υπαχθεί, για οποιονδήποτε λόγο, σε διατάξεις νόμων που αφορούν αναστολές επιβολής κυρώσεων. Επίσης επιβάλλονται πρόστιμα αλλά και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος θα προβεί σε κατεδάφιση αυθαιρέτων τότε θα του επιβληθεί πρόστιμο 500 ευρώ. Μάλιστα τα πρωτόκολλα ειδικής αποζημίωσης τα οποία του έχουν επιβληθεί τα ανακληθούν, στην περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της κατεδάφισης – αποκατάστασης της αυθαιρεσίας προχωρήσουν στη διαπίστωση των ανωτέρων.

Τα Πρόστιμα και οι Δράσεις του Δασικού Ισοζυγίου

Η συγκέντρωση των χρημάτων τα οποία θα συγκεντρώνονται από τα πρόστιμα των δασικών αυθαιρέτων θα μπαίνουν σε ένα ειδικό ταμείο. Ο σκοπός τους θα είναι να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος το οποίο έχει δεχθεί υποβάθμιση μέσα στα οριστικά ιώδη περιγράμματα.

Οι δράσεις του ισοζυγίου:

 • Κατεδάφιση αυθαιρέτων κτιρίων και των συνοδών τους κατασκευών μέσα σε προστατευόμενες δασικές εκτάσεις.
 • Χρηματοδότηση έργω και μελετών όπως και των ενεργειών οι οποίες προβλέπονται από το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης Δασοπονίας.
 • Δάσωση των εκτάσεων οι οποίες είναι εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα καθώς και εμπλουτισμός δασικών εκτάσεων κλπ.

Τεχνικοοικονομική ΜελέτηΤι Ακριβώς Αφορά

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία από την κυβέρνηση υπάρχει η πρόβλεψη για σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης για όσες εκτάσεις έχουν χάσει τον δασικό τους χαρακτήρα ένεκα της δόμησης καθώς και για την υποβολή προτάσεων που αφορούν την αποκατάσταση του δασικού ισοζυγίου. Από την μελέτη αυτή θα γίνει ο καθορισμός των κριτηρίων για την εξαίρεση από την κατεδάφιση όπως και για την αναστολή της έκδοσης διοικητικών μέτρων που αφορούν αυτά τα κτίσματα όπως και τις κατασκευές που τις συνοδεύουν.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Αθήνα Εμπορικό Κέντρο COSMOS
(Δευτέρα - Παρασκευή)
(10π.μ. - 05 μ.μ.)