Loading
No1 : Σύμβουλοι Μηχανικοί
ΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣΤΟΠΟ-ΣΥΝΘΕΣΙΣ
210 6998937 • 697 4804316
info@toposynthesis.gr
Εμπορικό Κέντρο COSMOS (ΜΕΤΡΟ Πανόρμου)

Αυθαίρετα και Ταυτότητα Κτιρίου

Η προθεσμία για τη λήξη του νόμου που αφορά τη δήλωση αυθαιρέτων λήγει στις 8 Νοεμβρίου. Γι’αυτόν τον λόγο, η κυβέρνηση σκέφτεται την πιθανότητα να δώσει παράταση ώστε οι πολίτες να δηλώσουν οικειοθελώς τις αυθαιρεσίες τους. Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έχουν δηλώσει ακόμη τα αυθαίρετα τους. Μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι οι οποίοι έχουν κτίσματα τα οποία δεν έχουν δομηθεί σύμφωνα με όσα αναγράφουν τα σχέδια της πολεοδομίας.

Η πολιτεία για να λύσει τα θέματα αυτά έχει στόχο την άμεση ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων. Από την ηλεκτρονική ταυτότητα το κράτος θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει τυχόν αυθαιρεσίες. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι η ταυτότητα κτιρίου.

Ταυτότητα Κτιρίου

Η ταυτότητα του κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αυτού καθώς και των αδειών του. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Ο Σκοπός της Ταυτότητας

Ο σκοπός της ταυτότητας κτιρίου είναι ο έλεγχος της κατασκευής κτιρίων και η παρακολούθηση τους μετά την ολοκλήρωση τους και κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους, για τον έλεγχο της ασφάλειας τους, τη συντήρηση τους καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών.

Δικαιολογητικά

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις αυτής.
 • Τα σχέδια τα οποία συνοδεύουν την εκάστοτε οικοδομική άδεια.
 • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.
 • Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (Με την προϋπόθεση έκδοσης αυτού).
 • Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
 • Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση.
 • Το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη της κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον αυτά απαιτούνται.
 • Το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.

Η Υποβολή των Δικαιολογητικών

Η υποβολή των στοιχείων αλλά και η αίτηση ώστε να εκδοθεί πιστοποιητικό κτιρίου θα πρέπει να γίνει από τον αρμόδιο μηχανικό για λογαριασμό του εντολέα του. Για να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική συμπλήρωση των στοιχείων χρειάζεται ο μοναδικός ειδικός κωδικός ο οποίος εκδίδεται ύστερα από αίτηση. Η αίτηση αυτή γίνεται από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος ή τον εξουσιοδοτούμενο για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος.

Η ενημέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου λαμβάνει χώρα ανά κτίριο ή ανά κάθετη ή διαιρεμένη οριζόντια ιδιοκτησία. Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων, γίνεται η έκδοση των κάτωθι από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Ο μηχανικός λοιπόν εκδίδει το πιστοποιητικό της ηλεκτρονικής ταυτότητας της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας. Επίσης, αντί του προηγούμενου μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

Ποιος Ορίζει τον Μηχανικό

Ο μηχανικός ορίζεται από τον ιδιοκτήτη. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός συμπληρώνει τα στοιχεία της διηρημένης ιδιοκτησίας ή της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου για κάθε ιδιοκτησία ή κτίριο. Αν έχει υπάρξει σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, ο μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου μπορεί να οριστεί μετά από απόφαση της πλειονότητας των κοινωνιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, αλλιώς με την απλή πλειονότητα.

Έλεγχος Δικαιολογητικών

Ο έλεγχος των στοιχείων που υποβάλλονται για την ταυτότητα του κτιρίου λαμβάνει χώρα από τους ελεγκτές δόμησης οι οποίοι ορίζονται με κλήρωση ηλεκτρονικά από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Ο έλεγχος συνιστάται στην επιβεβαίωση της ορθής συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων τα οποία ζητά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε ότι έχει να κάνει με τους ιδιοκτήτες οι οποίοι συντάσσουν φάκελο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη την Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι να προσλάβουν έναν ιδιώτη μηχανικό. Ο μηχανικός αυτός θα πραγματοποιήσει την αυτοψία και ύστερα θα προχωρήσει στην έκδοση πιστοποιητικού πληρότητας ταυτότητας κτιρίου. Το πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται θα είναι απαραίτητο εάν χρειαστεί να συνταχθεί οποιουδήποτε είδους εν ζωή δικαιοπραξίας.

Προθεσμία Υπαγωγής και Διαδικασία Έναρξης

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας, τα κτίρια χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία Ι:

 •  Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.
 •  Κτίρια συνάθροισης κοινού θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.
 •  Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων.
 •  Τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ.
 •  Εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 •  Υγεία και κοινωνική πρόνοια κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.
 •  Σωφρονισμός καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

Κατηγορία ΙΙ: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα ανεξαρτήτως χρήσης κτίρια. Για τα κτίρια της κατηγορίας Ι η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται μέσα σε διάστημα 5 ετών από την έναρξη της διαδικασίας.

Για τα υπόλοιπα κτίρια που ανήκουν στην κατηγορίας ΙΙ, η υποβολή της ταυτότητας γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου. Έτσι η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας υποχρεωτικά, ύστερα από την ημερομηνία ισχύος του νόμου.

Τι Γίνεται με τη Διασταύρωση Στοιχείων

Τα στοιχεία του φακέλου θα εισέρχονται σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία με τη σειρά της θα συνδέεται σε πολλές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα θα υπάρχει σύνδεση με τα αρχεία, της ΔΕΗ, του Κτηματολογίου, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Ε9) και ύστερα με το Περιουσιολόγιο. Στην περίπτωση που, από τους ελέγχους διασύνδεσης των πρότερων βάσεων δεδομένων προκύψει πως δεν τηρούνται οι σωστές διαδικασίες θα ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια ΥΔΟΜ για τον έλεγχο και την καταγραφή αυθαίρετων κατασκευών. Πέρα από τη διαπίστωση αυθαίρετων κατασκευών για την έλλειψη συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτιρίου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλει πρόστιμο.

Με τι Κινδυνεύουν Οι ”Ξεχασιάρηδες”

Εκτός των κινδύνων που έχουν όσοι δεν τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους με τα αυξημένα πρόστιμα, υπάρχουν και περαιτέρω απαγορεύσεις και περιορισμοί: Aν λοιπόν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων ”συλληφθούν” δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος ”Εξοικονομώ”. Επίσης δεν θα μπορούν να εκδώσουν οι μισθωτές των ακινήτων άδεια λειτουργίας για επιχείρηση. Επιπλέον, δεν γίνεται το ακίνητο να μισθωθεί νόμιμα ούτε να μεταβιβασθεί σε συγγενικά πρόσωπα. Αν πάλι θελήσει ο ιδιοκτήτης να βγάλει έκδοση πολεοδομική άδεια για εργασίες ανακαίνισης, αποκατάστασης ή συντήρησης δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα.

Οι ιδιοκτήτες λοιπόν θα πρέπει με την ενεργοποίηση του νόμου να κάνουν έναν έλεγχο νομιμότητας των ακινήτων που διαθέτουν. Αυτό θα συμβεί ώστε να βεβαιωθούν πως δεν υπάρχει αυθαιρεσία. Αν διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο πως υπάρχει αυθαιρεσία θα πρέπει να τακτοποιήσουν άμεσα το αυθαίρετο τους.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Αθήνα Εμπορικό Κέντρο COSMOS
(Δευτέρα - Παρασκευή)
(10π.μ. - 05 μ.μ.)